Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzika

Rady študijných programov v študijnom odbore Fyzika

PRVÝ STUPEŇ: 

Fyzika - bakalársky študijný program

Predseda rady (garant): doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.
Spolugaranti: doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.
doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.
doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.
Zástupcovia zamestnávateľov: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD. 
Mgr. Viktor Dubec 
Zástupcovia študentov: Mgr. Vladimír Královič
Bc. Martina Sabova

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Biomedicínska fyzika - bakalársky študijný program

Predseda rady (garant): doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Spolugaranti: prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.
prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
Zástupcovia zamestnávateľov: doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
doc. Mgr. Martin Krššák, PhD. 
Zástupcovia študentov: Natália Maťašeje 
Bc. Tomáš Niedl

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Technická fyzika - bakalársky študijný program

Predseda rady (garant): prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
Spolugaranti: doc. Mgr. Peter Čermák, PhD.
doc. RNDr. Matej Klas, PhD.
doc. RNDr. Juraj Országh, PhD.
RNDr. Peter Papp, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Ing. Ján Halaj
Mgr. Marek Pleva, PhD. 
Zástupcovia študentov: Tadeáš Blunár
Michal Neogrády 

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

DRUHÝ STUPEŇ: 

Biomedicínska fyzika - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
Zástupcovia zamestnávateľov: Dr. Vladimír Mlynárik 
doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
Zástupcovia študentov: Bc. Paulína Makovická 
Bc. Peter Németh

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia - magisterský študijný program

Fyzika plazmy - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.
RNDr. Veronika Medvecká, PhD.
RNDr. Peter Papp, PhD.
doc. RNDr. Juraj Országh, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Martin Sabo, PhD. 
Ing. Dana Rástočná Illová, PhD.
Zástupcovia študentov: Bc. Ondrej Cvíčela
Bc. Filip Pastierovič

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Jadrová a subjadrová fyzika - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Spolugaranti: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.
doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.
RNDr. Tibor Ženiš, PhD.
Mgr. Pavol Bartoš, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Jozef Grežďo, PhD. 
Mgr. Martin Lištiak
Zástupcovia študentov: Mgr. Jakub Kvasniak
Bc. Boris Bobáľ

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Optika, lasery a optická spektroskopia - magisterský študijný program

Teoretická fyzika - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. 
Spolugaranti: doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.
Zástupcovia zamestnávateľov: RNDr. Martin Benko, PhD. 
Mgr. Mário Ziman, PhD. 
Zástupcovia študentov: Bc. Alžbeta Miklášová
Bc. Tomáš Veľas 

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Physics of the Earth - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
Spolugaranti: doc. Mgr. Martin Gális, PhD.
doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.
prof. Dr. Götz Bokelmann
prof. Dr. Bruno Meurers
Zástupcovia zamestnávateľov: RNDr. Ján Madarás, PhD. 
RNDr. Peter Pažák, PhD. 
Zástupcovia študentov: Bc. Helena Simić
Alexandra McCulloch

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

TRETÍ STUPEŇ: 

Biofyzika - doktorandský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
Spolugaranti: prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
prof. Ingr. František Uherek, PhD.
Zástupcovia študentov: Mgr. Zuzana Okruhlicová
Mgr. Patrick Mydla

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Environmentálna fyzika a meteorológia - doktorandský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
Spolugaranti: prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.
doc. RNDr. Martin Gera, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: RNDr. Martin Benko, PhD. 
RNDr. Martin Gažák
Zástupcovia študentov: Mgr. Nikola Kristeková
Mgr. Tereza Šedivá

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Prepáčte, teraz tu nie sú žiadne súbory.

Fyzika plazmy - doktorandský študijný program

Jadrová a subjadrová fyzika - doktorandský študijný program

Kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia - doktorandský študijný program

Teoretická fyzika a matematická fyzika - doktorandský študijný program