Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzika

Rady študijných programov v študijnom odbore Fyzika

PRVÝ STUPEŇ: 

Fyzika - bakalársky študijný program

Predseda rady (garant): doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.
Spolugaranti: doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.
doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.
doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.
Zástupcovia zamestnávateľov: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD. 
Mgr. Viktor Dubec 
Zástupcovia študentov: Bc. Adam Otruba
Bc. Boris Bobáľ

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Biomedicínska fyzika - bakalársky študijný program

Predseda rady (garant): doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Spolugaranti: prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.
prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
Zástupcovia zamestnávateľov: doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
doc. Mgr. Martin Krššák, PhD. 
Zástupcovia študentov: Bc. Martin Csiba 
Bc. Daniela Adamkovičová 

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika - bakalársky študijný program

Predseda rady (garant): doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
Spolugaranti: prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.
doc. RNDr. Martin Gera, PhD.
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.
doc. RNDr. Monika Müllerová, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: RNDr. Martin Benko, PhD. 
RNDr. Martin Gažák
Zástupcovia študentov: Bc. Samuel Kukura
Bc. Nikola Kristeková

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Technická fyzika - bakalársky študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Spolugaranti: doc. Mgr. Peter Čermák, PhD.
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
doc. RNDr. Juraj Országh, PhD.
RNDr. Peter Papp, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Ing. Ján Halaj
Mgr. Marek Pleva, PhD. 
Zástupcovia študentov: Filip Pastierovič 
Viktor Sisík 

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

DRUHÝ STUPEŇ: 

Astronómia a astrofyzika - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. Ing. Pavel Mach, CSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
RNDr. Pavol Matlovič, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: doc. RNDr. Elena Dzifčáková, CSc., DSc.
RNDr. Šimon Mackovjak, PhD. 
Zástupcovia študentov: Mgr. Adriana Pisarčíková
Mgr. Matej Zigo

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Biomedicínska fyzika - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
Zástupcovia zamestnávateľov: Dr. Vladimír Mlynárik 
doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
Zástupcovia študentov: Bc. Martin Csiba 
Bc. Daniela Adamkovičová 

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia - magisterský študijný program

Fyzika plazmy - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.
RNDr. Veronika Medvecká, PhD.
RNDr. Peter Papp, PhD.
doc. RNDr. Juraj Országh, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Martin Sabo, PhD. 
Ing. Dana Rástočná Illová, PhD.
Zástupcovia študentov: Bc. Radoslav Jankovič
Bc. Romana Ružanská

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Fyzika tuhých látok - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
Spolugaranti: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.
doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.
Zástupcovia zamestnávateľov: Ing. Ivan Morgoš
RNDr. Vladimír Cambel, DrSc. 
Zástupcovia študentov: Mgr. Veronika Turiničová
Mgr. Samuel Kern

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Jadrová a subjadrová fyzika - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Spolugaranti: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.
doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.
RNDr. Tibor Ženiš, PhD.
Mgr. Pavol Bartoš, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Jozef Grežďo, PhD. 
Mgr. Martin Lištiak
Zástupcovia študentov: Mgr. Jakub Kvasniak
Bc. Boris Bobáľ

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Optika, lasery a optická spektroskopia - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Mário Janda, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Roch, Dr. techn.
Dr. Alicia Marín Roldán
doc. Mgr. Peter Čermák, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Viktor Dubec 
prof. Ingr. František Uherek, PhD. 
Zástupcovia študentov: Mgr. Alica Brunová 
Mgr. Juliana Tomeková 

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Teoretická fyzika - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. 
Spolugaranti: doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.
Zástupcovia zamestnávateľov: RNDr. Martin Benko, PhD. 
Mgr. Mário Ziman, PhD. 
Zástupcovia študentov: Bc. Alžbeta Miklášová
Bc. Tomáš Veľas 

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Physics of the Earth - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
Spolugaranti: doc. Mgr. Martin Gális, PhD.
doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.
prof. Dr. Götz Bokelmann
prof. Dr. Bruno Meurers
Zástupcovia zamestnávateľov: RNDr. Ján Madarás, PhD. 
RNDr. Peter Pažák, PhD. 
Zástupcovia študentov: MSc. Jaroslav Valovčan
Ethan J. Malone 

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

TRETÍ STUPEŇ: 

Astronómia a astrofyzika - doktorandský študijný program

Predseda rady (garant): prof. Ing. Pavel Mach, CSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
RNDr. Pavol Matlovič, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: doc. RNDr. Elena Dzifčáková, CSc., DSc.
RNDr. Šimon Mackovjak, PhD. 
Zástupcovia študentov: Mgr. Adriana Pisarčíková
Mgr. Matej Zigo

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Biofyzika - doktorandský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
Spolugaranti: prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
prof. Ingr. František Uherek, PhD.
Zástupcovia študentov: Mgr. Slavomír Pásztor
Mgr. Patrick Mydla

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Environmentálna fyzika a meteorológia - doktorandský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
Spolugaranti: prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.
doc. RNDr. Martin Gera, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: RNDr. Martin Benko, PhD. 
RNDr. Martin Gažák
Zástupcovia študentov: Mgr. Tereza Šedivá
Mgr. Jaroslava Slavková

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Prepáčte, teraz tu nie sú žiadne súbory.

Fyzika kondenzovaných látok a akustika - doktorandský študijný program

Fyzika plazmy - doktorandský študijný program

Predseda rady (garant): prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.
doc. RNDr. Matej Klas, PhD.
doc. RNDr. Peter Papp, PhD.
doc. RNDr. Juraj Országh, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Martin Sabo, PhD. 
Ing. Dana Rástočná Illová, PhD.
Zástupcovia študentov: Mgr. Barbora Stachová
Mgr. Dušan Mészáros

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Jadrová a subjadrová fyzika - doktorandský študijný program

Kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia - doktorandský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Mário Janda, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Roch, Dr. techn.
doc. Dr. Alicia Marín Roldán
doc. Mgr. Peter Čermák, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Viktor Dubec 
prof. Ingr. František Uherek, PhD. 
Zástupcovia študentov: Mgr. Vladimír Held 
Mgr. Juliana Tomeková 

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Teoretická fyzika a matematická fyzika - doktorandský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.
doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Liliana Grajcarová, PhD. 
Mgr. Mário Ziman, PhD. 
Zástupcovia študentov: Mgr. Viktor Zaujec
MSc. Jaroslav Valovčan 

 

Zápisnice zo zasadnutí: