Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Matematika

Rady študijných programov v študijnom odbore Matematika

PRVÝ STUPEŇ: 

Matematika - bakalársky študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
Spolugaranti: prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.
doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc.
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Jozef Minár, PhD. 
RNDr. Miloš Ziman, PhD. 
Zástupcovia študentov: Mgr. Ivana Eliášová
Anna Bogaevskaia

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Ekonomická a finančná matematika - bakalársky študijný program

Poistná matematika - bakalársky študijný program

Predseda rady (garant): doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
Spolugaranti: Mgr. Lenka Filová, PhD.
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.
doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: doc. RNDr. Viktor Witkovský , CSc.
Mgr. Marek Šipicki 
Zástupcovia študentov: Bc. Lukáš Macko
Bc. Martin Výboh 

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

DRUHÝ STUPEŇ: 

Matematika - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
Spolugaranti: prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.
doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc.
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Jozef Minár, PhD. 
RNDr. Miloš Ziman, PhD. 
Zástupcovia študentov: Mgr. Ivana Eliášová
Anna Bogaevskaia

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Počítačová grafika a geometria - magisterský študijný program

Pravdepodobnosť a matematická štatistika - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
Spolugaranti: doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
Mgr. Lenka Filová, PhD.
doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.
doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: doc. RNDr. Viktor Witkovský , CSc.
Matej Mišík, MSc.
Zástupcovia študentov: Mgr. Ján Veselý
Mrg. Pál Somogyi

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

TRETÍ STUPEŇ: 

Matematika - doktorandský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
Spolugaranti: prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.
doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc.
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Jozef Minár, PhD. 
RNDr. Miloš Ziman, PhD. 
Zástupcovia študentov: Mgr. Ivana Eliášová
Anna Bogaevskaia

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Aplikovaná matematika - doktorandský študijný program

Geometria a topológia - doktorandský študijný program