Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Informatika

Rady študijných programov v študijnom odbore Informatika

PRVÝ STUPEŇ: 

Informatika - bakalársky študijný program

Predseda rady (garant): doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
Spolugaranti: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
doc. RNDr. Ján Mazák, PhD.
doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: RNDr. Jana Katreniaková, PhD. 
Mgr. Radovan Červenka
Zástupcovia študentov: Bc. Dávid Mišiak
Michal Farnbauer

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Aplikovaná informatika - bakalársky študijný program

Bioinformatika - bakalársky študijný program

Predseda rady (hlavný garant): doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Garant: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.
doc. RNDr. Ján Mazák, PhD.
doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Jaroslav Budiš, PhD. 
Ing. Miloslav Karhánek, PhD. 
Zástupcovia študentov: Jana Černíková
Michal Hrúzik

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Dátová veda - bakalársky študijný program

Predseda rady ( hlavný garant): doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
Garant: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
Spolugaranti: doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.
doc. RNDr. Ján Mazák, PhD.
doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Martina Erdélyiová
Mgr. Martin Martinkovič, PhD. 
Zástupcovia študentov: Rudolf Nosek
Viktória Pravdová

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

DRUHÝ STUPEŇ: 

Informatika - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
Spolugaranti: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.
doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: RNDr. Miroslav Chladný, PhD. 
Mgr. Peter Košinár
Zástupcovia študentov: Bc. Peter Grochal
Bc. Matúš Zubčák 

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Aplikovaná informatika - magisterský študijný program

Kognitívna veda (Cognitive Science) - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Spolugaranti: prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Peter Neurath
Mgr. Ján Ružarovský
Zástupcovia študentov: Bc. Ján Pastorek
Bc. Michaela Dlugošová

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

TRETÍ STUPEŇ: 

Informatika - doktorandský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
Spolugaranti: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: RNDr. Miroslav Chladný, PhD. 
RNDr. Michal Malý, PhD.
Zástupcovia študentov: Mgr. Lukáš Gajdošech
Mgr. Adrián Goga

 

Zápisnice zo zasadnutí: