Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Seminár z robotiky - David Guštafík (6.11.2019)31. 10. 2019

v stredu 6.11.2019 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Jakub...31. 10. 2019

v utorok 5.11.2019 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Fyzikálne kolokvium - Ján Smrek (4.11.2019)28. 10. 2019

v pondelok 4.11.2019 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár z didaktiky informatiky - Karolína Mayerová...31. 10. 2019

v pondelok 4.11.2019 o 14:00 v miestnosti I/32

Seminár z teoretickej fyziky - Anton Zajac (29.10.2019)18. 10. 2019

v utorok 29.10.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Seminár z fyziky plazmy - Alexey Sysoyev (29.10.2019)28. 10. 2019

mimoriadne v utorok 29.10.2019 o 9:00 hod. v miestnosti F2/51

Seminár z didaktiky informatiky - František Király...21. 10. 2019

v pondelok 28.10.2019 o 14:00 v miestnosti I/32

Seminár z fyziky tuhých látok - Pavol Neilinger ...18. 10. 2019

v piatok 25.10.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F2/272

Seminár z teoretickej informatiky - Dana Pardubská...21. 10. 2019

v piatok 25.10.2019 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z algebraickej teórie grafov - Štefan Gyürki...23. 10. 2019

v piatok 25.10.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI