Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Seminár z algebraickej teórie grafov - Slobodan Filipovski...05. 12. 2019

v piatok 6.12.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...26. 11. 2019

vo štvrtok 5.12.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z teórie grafov - Róbert Jajcay (5.12.2019)04. 12. 2019

vo štvrtok 5.12.2019 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z robotiky - Pavel Petrovič (4.12.2019)27. 11. 2019

v stredu 4.12.2019 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Nukleárny seminár - Dominik Babál (4.12.2019)28. 11. 2019

v stredu 4.12.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Emil...02. 12. 2019

v utorok 3.12.2019 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Seminár z algebraickej teórie grafov - Štefan Gyürki...28. 11. 2019

v piatok 29.11.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...18. 11. 2019

vo štvrtok 28.11.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z teórie grafov - Róbert Lukoťka (28.11.2019)26. 11. 2019

vo štvrtok 28.11.2019 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z fyziky plazmy - Ján Blaško (28.11.2019)27. 11. 2019

vo štvrtok 28.11.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51