Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Júlia Pukancová (9.8.2018)09. 07. 2018

vo štvrtok 9.8.2018 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ľubomír Čurilla...09. 07. 2018

v pondelok 16.7.2018 o 10:30 hod. v miestnosti F2/167

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Kováč (17.1.2018)19. 12. 2017

v stredu 17.1.2018 o 13:00 hod. v miestnosti M/213

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Veronika Šubjaková...16. 10. 2017

vo štvrtok 14.12.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Michal Hamara...07. 11. 2017

vo štvrtok 14.12.2017 o 13:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Milada Kazdová...16. 10. 2017

v pondelok 6.11.2017 o 13:00 hod. v miestnosti M/126

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Anton Belan (30.8.2017)04. 07. 2017

v stredu 30.8.2017 o 10:00 hod. v miestnosti M/126

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Katarína Čárska...04. 07. 2017

v stredu 30.8.2017 o 11:00 hod. v miestnosti M/126

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Filip Kubina (30.8.2017)09. 08. 2017

v stredu 30.8.2017 o 12:00 hod. v posluchárni F1

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Anita Ribar (29.8.2017)24. 07. 2017

v utorok 29.8.2017 o 10:00 hod. v seminárnej miestnosti na Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik, Universität Innsbruck, Austria