Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Lukáš Kopnický (24.8.2020)22. 07. 2020

v piatok 24.8.2020 o 10:00 hod. v miestnosti F2/272

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Chudjak (24.8.2020)27. 07. 2020

v pondelok 24.8.2020 o 13:00 hod. v miestnosti M/223

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Lívia Leššová (24.8.2020)03. 08. 2020

v pondelok 24.8.2020 o 10:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matej Sárený (21.8.2020)22. 07. 2020

v piatok 21.8.2020 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Anna Kompišová (21.8.2020)27. 07. 2020

v piatok 21.8.2020 o 10:00 hod. v miestnosti M/213

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dávid Gregor (19.8.2020)21. 07. 2020

v stredu 19.8.2020 o 9:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jozef Trenčan...16. 06. 2020

v pondelok 29.6.2020 o 10:30 hod. v miestnosti F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Bartosz Michalczuk...22. 01. 2020

v stredu 26.2.2020 o 13:00 hod. v miestnosti F2/51

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Juraj Smieško (11.2.2020) 29. 01. 2020

v utorok 11.2.2020 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Pavol Mošať (26.11.2019)18. 11. 2019

v utorok 26.11.2019 o 13:30 hod. v miestnostii F1/364