Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzitná elektronická prihláška

Pokyny k univerzitnej elektronickej prihláške:

Uchádzači o štúdium na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2024/2025 môžu využívať elektronickú prihlášku systému AIS2. Podanie elektronickej prihlášky zníži možnosť výskytu chýb v AIS2. Uchádzačov žiadame, aby využívali prednostne túto formu podávania prihlášky.

Elektronické podávanie prihlášky bude vyžadovať od študenta tieto kroky:

  1. prečítať si návod;
  2. vyplniť elektronickú prihlášku;
  3. potvrdiť elektronickú prihlášku;
  4. vytlačiť elektronickú prihlášku, podpísať ju a spolu s prílohami ju odoslať na adresu fakulty (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava) - platí iba pre uchádzačov o doktorandské štúdium.
Univerzitná elektronická prihláška

Ak ste elektronickú prihlášku už uložili a chcete v nej ešte niečo zmeniť, obráťte sa na:

  • študijné oddelenie: 02/602 95 480 alebo 02/602 95 152 - bakalárske a magisterské štúdium
  • referát doktorandkého štúdia: 02/602 95 194 - doktorandské štúdium

Ak máte problémy s prihlasovaním, obráťte sa na CePIT - Hotline UK, tel. 02/592 44 944