Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam študentov prijatých na bakalárske štúdium

Zoznam má informatívny charakter, rozhodujúce je rozhodnutie o prijatí. 

V zozname sú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky na prijatie. V prípade, že ešte nebolo doručené maturitné vysvedčenie, ide  iba o podmienečné prijatie. Na riadne prijatie je doručenie maturitného vysvedčenia nutné.  

Číselný kód uchádzača:

Prijatie na študijný program:

1138065AIN - aplikovaná informatika
1138225INF - informatika
1184443INF - informatika
1187598BIN - bioinformatika
1191566AIN - aplikovaná informatika
1194073upMAFY - učiteľsrvo matematiky a fyziky
1203970INF - informatika
1207445EFM - ekonomická a finančná matematika
1209243AIN - aplikovaná informatika
1221371FYZ - fyzika
1225041upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1226452TEF - technická fyzika
1227063AIN - aplikovaná informatika
1227176AIN - aplikovaná informatika
1229852AIN - aplikovaná informatika
1237082AIN - aplikovaná informatika
1241754BMF - biomedicínska fyzika
1242227AIN - aplikovaná informatika
1243998AIN - aplikovaná informatika
1244396EFM - ekonomická a finančná matematika
1246108AIN - aplikovaná informatika
1249269PMA - poistná matematika
1258131AIN - aplikovaná informatika
1258625AIN - aplikovaná informatika
1259224INF - informatika
1263054AIN - aplikovaná informatika
1263920OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1263972OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1264366BIN - bioinformatika
1265756FYZ - fyzika
1266171EFM - ekonomická a finančná matematika
1266194BMF - biomedicínska fyzika
1266213TEF - technická fyzika
1266641EFM - ekonomická a finančná matematika
1267668AIN - aplikovaná informatika
1267684TEF - technická fyzika
1267809EFM - ekonomická a finančná matematika
1267817EFM - ekonomická a finančná matematika
1268404INF - informatika
1268451upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1268786FYZ - fyzika
1268794OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1269317FYZ - fyzika
1269449PMA - poistná matematika
1269819OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1269822upMAFY - učiteľsrvo matematiky a fyziky
1271261MMN - manažérska matematika
1275923MMN - manažérska matematika
1277634INF - informatika
1277776MMN - manažérska matematika
1277797AIN - aplikovaná informatika
1277877FYZ - fyzika
1277924INF - informatika
1277955FYZ - fyzika
1277961BIN - bioinformatika
1278095BIN - bioinformatika
1278110MAT - matematika
1278145EFM - ekonomická a finančná matematika
1278158FYZ - fyzika
1278219EFM - ekonomická a finančná matematika
1278235INF - informatika
1278280FYZ - fyzika
1278304FYZ - fyzika
1278342FYZ - fyzika
1278364OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1278749upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1278915upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1278939EFM - ekonomická a finančná matematika
1279118INF - informatika
1279140MMN - manažérska matematika
1279165EFM - ekonomická a finančná matematika
1279265BMF - biomedicínska fyzika
1279390BMF - biomedicínska fyzika
1279558AIN - aplikovaná informatika
1279707PMA - poistná matematika
1279712AIN - aplikovaná informatika
1279776upMAFY - učiteľsrvo matematiky a fyziky
1279789FYZ - fyzika
1279873MAT - matematika
1279919INF - informatika
1280045AIN - aplikovaná informatika
1280146INF - informatika
1280421INF - informatika
1280451AIN - aplikovaná informatika
1280505MAT - matematika
1280537INF - informatika
1280718INF - informatika
1280719upMATV - učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy
1280720BMF - biomedicínska fyzika
1280721MAT - matematika
1280722INF - informatika
1280723INF - informatika
1280724upINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka
1280725PMA - poistná matematika
1280727BMF - biomedicínska fyzika
1280729AIN - aplikovaná informatika
1280824upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1280826MAT - matematika
1280901EFM - ekonomická a finančná matematika
1281008BIN - bioinformatika
1281021FYZ - fyzika
1281064INF - informatika
1281114INF - informatika
1281147INF - informatika
1281372INF - informatika
1281387EFM - ekonomická a finančná matematika
1281512INF - informatika
1281549BMF - biomedicínska fyzika
1281569MAT - matematika
1281645PMA - poistná matematika
1281793INF - informatika
1281794BMF - biomedicínska fyzika
1281910BMF - biomedicínska fyzika
1281915MMN - manažérska matematika
1282037OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1282107EFM - ekonomická a finančná matematika
1282204MMN - manažérska matematika
1282232BIN - bioinformatika
1282250AIN - aplikovaná informatika
1282268INF - informatika
1282274MMN - manažérska matematika
1282304AIN - aplikovaná informatika
1282455BIN - bioinformatika
1282472MMN - manažérska matematika
1282474MAT - matematika
1282502BIN - bioinformatika
1282609AIN - aplikovaná informatika
1282625AIN - aplikovaná informatika
1282704AIN - aplikovaná informatika
1282705INF - informatika
1282735BMF - biomedicínska fyzika
1282837FYZ - fyzika
1282846AIN - aplikovaná informatika
1282848BMF - biomedicínska fyzika
1282897INF - informatika
1283407EFM - ekonomická a finančná matematika
1283418upMAFY - učiteľsrvo matematiky a fyziky
1283433BMF - biomedicínska fyzika
1283524MAT - matematika
1283528EFM - ekonomická a finančná matematika
1283530AIN - aplikovaná informatika
1283532INF - informatika
1283535BIN - bioinformatika
1283544FYZ - fyzika
1283556INF - informatika
1283702EFM - ekonomická a finančná matematika
1283780EFM - ekonomická a finančná matematika
1283782MAT - matematika
1283795MAT - matematika
1283796MMN - manažérska matematika
1283801EFM - ekonomická a finančná matematika
1283802PMA - poistná matematika
1283803AIN - aplikovaná informatika
1283806BIN - bioinformatika
1283808MMN - manažérska matematika
1283899FYZ - fyzika
1284017MMN - manažérska matematika
1284064INF - informatika
1284068EFM - ekonomická a finančná matematika
1284070MAT - matematika
1284187PMA - poistná matematika
1284252MMN - manažérska matematika
1284257EFM - ekonomická a finančná matematika
1284262MAT - matematika
1284264BMF - biomedicínska fyzika
1284274MMN - manažérska matematika
1284312MMN - manažérska matematika
1284327BIN - bioinformatika
1284574EFM - ekonomická a finančná matematika
1284608upINBI - učiteľstvo informatiky a biológie
1284684EFM - ekonomická a finančná matematika
1284710INF - informatika
1284724AIN - aplikovaná informatika
1284875AIN - aplikovaná informatika
1284909TEF - technická fyzika
1284910AIN - aplikovaná informatika
1284912AIN - aplikovaná informatika
1284952AIN - aplikovaná informatika
1284981BMF - biomedicínska fyzika
1284984FYZ - fyzika
1284985upMAFY - učiteľsrvo matematiky a fyziky
1285011AIN - aplikovaná informatika
1285054MMN - manažérska matematika
1285068TEF - technická fyzika
1285070EFM - ekonomická a finančná matematika
1285158EFM - ekonomická a finančná matematika
1285196MMN - manažérska matematika
1285271INF - informatika
1285305BMF - biomedicínska fyzika
1285566INF - informatika
1285649INF - informatika
1285650BMF - biomedicínska fyzika
1285656INF - informatika
1285658FYZ - fyzika
1285661AIN - aplikovaná informatika
1285662EFM - ekonomická a finančná matematika
1285664EFM - ekonomická a finančná matematika
1285667MMN - manažérska matematika
1285668EFM - ekonomická a finančná matematika
1285674EFM - ekonomická a finančná matematika
1285675MMN - manažérska matematika
1285676MMN - manažérska matematika
1285679EFM - ekonomická a finančná matematika
1285683FYZ - fyzika
1285686FYZ - fyzika
1286036upMAFY - učiteľsrvo matematiky a fyziky
1286057AIN - aplikovaná informatika
1286079AIN - aplikovaná informatika
1286082FYZ - fyzika
1286083INF - informatika
1286087INF - informatika
1286089BMF - biomedicínska fyzika
1286092MMN - manažérska matematika
1286093AIN - aplikovaná informatika
1286095AIN - aplikovaná informatika
1286135FYZ - fyzika
1286192MMN - manažérska matematika
1286205AIN - aplikovaná informatika
1286274AIN - aplikovaná informatika
1286475EFM - ekonomická a finančná matematika
1286476INF - informatika
1286477FYZ - fyzika
1286479BIN - bioinformatika
1286480MMN - manažérska matematika
1286482AIN - aplikovaná informatika
1286484MMN - manažérska matematika
1286487INF - informatika
1286489INF - informatika
1286491INF - informatika
1286492INF - informatika
1286494FYZ - fyzika
1286496EFM - ekonomická a finančná matematika
1286497MAT - matematika
1286517MMN - manažérska matematika
1286523INF - informatika
1286535MMN - manažérska matematika
1286556MMN - manažérska matematika
1286650MMN - manažérska matematika
1286782INF - informatika
1286836INF - informatika
1286852upMAFY - učiteľsrvo matematiky a fyziky
1286960OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1286973upMADG - učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie
1286990MMN - manažérska matematika
1286992EFM - ekonomická a finančná matematika
1287005PMA - poistná matematika
1287226BIN - bioinformatika
1287228MAT - matematika
1287229EFM - ekonomická a finančná matematika
1287237AIN - aplikovaná informatika
1287247AIN - aplikovaná informatika
1287250AIN - aplikovaná informatika
1287254EFM - ekonomická a finančná matematika
1287284INF - informatika
1287324AIN - aplikovaná informatika
1287333MAT - matematika
1287631INF - informatika
1287636FYZ - fyzika
1287640MAT - matematika
1287649FYZ - fyzika
1287652INF - informatika
1287654AIN - aplikovaná informatika
1287661AIN - aplikovaná informatika
1287663upMAFY - učiteľsrvo matematiky a fyziky
1287666EFM - ekonomická a finančná matematika
1287669EFM - ekonomická a finančná matematika
1287672EFM - ekonomická a finančná matematika
1287674EFM - ekonomická a finančná matematika
1287677EFM - ekonomická a finančná matematika
1287678INF - informatika
1287797PMA - poistná matematika
1287810upMAFY - učiteľsrvo matematiky a fyziky
1287815FYZ - fyzika
1287860BIN - bioinformatika
1287886AIN - aplikovaná informatika
1288023AIN - aplikovaná informatika
1288254FYZ - fyzika
1288256FYZ - fyzika
1288257AIN - aplikovaná informatika
1288261AIN - aplikovaná informatika
1288263AIN - aplikovaná informatika
1288265upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1288266MMN - manažérska matematika
1288271AIN - aplikovaná informatika
1288273EFM - ekonomická a finančná matematika
1288274EFM - ekonomická a finančná matematika
1288275FYZ - fyzika
1288277AIN - aplikovaná informatika
1288279FYZ - fyzika
1288282INF - informatika
1288283INF - informatika
1288284AIN - aplikovaná informatika
1288286INF - informatika
1288323AIN - aplikovaná informatika
1288465FYZ - fyzika
1288467AIN - aplikovaná informatika
1288469FYZ - fyzika
1288470FYZ - fyzika
1288473AIN - aplikovaná informatika
1288474AIN - aplikovaná informatika
1288475FYZ - fyzika
1288476FYZ - fyzika
1288483FYZ - fyzika
1288493INF - informatika
1288527EFM - ekonomická a finančná matematika
1288539BMF - biomedicínska fyzika
1288590AIN - aplikovaná informatika
1288599AIN - aplikovaná informatika
1288620AIN - aplikovaná informatika
1288631INF - informatika
1288642AIN - aplikovaná informatika
1288658AIN - aplikovaná informatika
1288672INF - informatika
1288683EFM - ekonomická a finančná matematika
1288691INF - informatika
1288708BIN - bioinformatika
1288716AIN - aplikovaná informatika
1288761MAT - matematika
1288806MMN - manažérska matematika
1288816INF - informatika
1288850AIN - aplikovaná informatika
1288851EFM - ekonomická a finančná matematika
1288852AIN - aplikovaná informatika
1288853AIN - aplikovaná informatika
1288854EFM - ekonomická a finančná matematika
1288855AIN - aplikovaná informatika
1288856EFM - ekonomická a finančná matematika
1288857MMN - manažérska matematika
1288865PMA - poistná matematika
1288900EFM - ekonomická a finančná matematika
1288918BIN - bioinformatika
1288923upMAFY - učiteľsrvo matematiky a fyziky
1288946BIN - bioinformatika
1288950EFM - ekonomická a finančná matematika
1289004MMN - manažérska matematika
1289050AIN - aplikovaná informatika
1289092FYZ - fyzika
1289093AIN - aplikovaná informatika
1289094AIN - aplikovaná informatika
1289098INF - informatika
1289185OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1289252MMN - manažérska matematika
1289363OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1289425AIN - aplikovaná informatika
1289428upINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka
1289482EFM - ekonomická a finančná matematika
1289545INF - informatika
1289547FYZ - fyzika
1289548FYZ - fyzika
1289552BIN - bioinformatika
1289557AIN - aplikovaná informatika
1289562FYZ - fyzika
1289563INF - informatika
1289564INF - informatika
1289565AIN - aplikovaná informatika
1289566INF - informatika
1289570AIN - aplikovaná informatika
1289572FYZ - fyzika
1289573INF - informatika
1289576EFM - ekonomická a finančná matematika
1289579upMAFY - učiteľsrvo matematiky a fyziky
1289583BIN - bioinformatika
1289584INF - informatika
1289587MAT - matematika
1289588INF - informatika
1289589FYZ - fyzika
1289590FYZ - fyzika
1289591EFM - ekonomická a finančná matematika
1289592FYZ - fyzika
1289594INF - informatika
1289595FYZ - fyzika
1289597EFM - ekonomická a finančná matematika
1289598PMA - poistná matematika
1289599EFM - ekonomická a finančná matematika
1289600EFM - ekonomická a finančná matematika
1289601FYZ - fyzika
1289602EFM - ekonomická a finančná matematika
1289605MAT - matematika
1289606PMA - poistná matematika
1289607AIN - aplikovaná informatika
1289608FYZ - fyzika
1289610MAT - matematika
1289612MAT - matematika
1289613PMA - poistná matematika
1289616FYZ - fyzika
1289617AIN - aplikovaná informatika
1289618AIN - aplikovaná informatika
1289620FYZ - fyzika
1289622EFM - ekonomická a finančná matematika
1289623FYZ - fyzika
1289626INF - informatika
1289627AIN - aplikovaná informatika
1289628OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1289629AIN - aplikovaná informatika
1289630INF - informatika
1289631FYZ - fyzika
1289634FYZ - fyzika
1289635FYZ - fyzika
1289637FYZ - fyzika
1289639BMF - biomedicínska fyzika
1289641AIN - aplikovaná informatika
1289643AIN - aplikovaná informatika
1289644EFM - ekonomická a finančná matematika
1289645AIN - aplikovaná informatika
1289647INF - informatika
1289648MAT - matematika
1289649FYZ - fyzika
1289652INF - informatika
1289654AIN - aplikovaná informatika
1289655INF - informatika
1289657INF - informatika
1289658AIN - aplikovaná informatika
1289659INF - informatika
1289662FYZ - fyzika
1289664FYZ - fyzika
1289667AIN - aplikovaná informatika
1289676upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1289699AIN - aplikovaná informatika
1289701EFM - ekonomická a finančná matematika
1289703EFM - ekonomická a finančná matematika
1289705MAT - matematika
1289707AIN - aplikovaná informatika
1289708upMAFY - učiteľsrvo matematiky a fyziky
1289711EFM - ekonomická a finančná matematika
1289712FYZ - fyzika
1289714upMADG - učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie
1289716FYZ - fyzika
1289718MAT - matematika
1289720FYZ - fyzika
1289722INF - informatika
1289724FYZ - fyzika
1289725INF - informatika
1289726upMAFY - učiteľsrvo matematiky a fyziky
1289727AIN - aplikovaná informatika
1289728AIN - aplikovaná informatika
1289731FYZ - fyzika
1289733EFM - ekonomická a finančná matematika
1289735MMN - manažérska matematika
1289737MAT - matematika
1289739MMN - manažérska matematika
1289743AIN - aplikovaná informatika
1289744EFM - ekonomická a finančná matematika
1289745AIN - aplikovaná informatika
1289746AIN - aplikovaná informatika
1289748EFM - ekonomická a finančná matematika
1289750AIN - aplikovaná informatika
1289752FYZ - fyzika
1289754FYZ - fyzika
1289756EFM - ekonomická a finančná matematika
1289758INF - informatika
1289759BIN - bioinformatika
1289761FYZ - fyzika
1289765MMN - manažérska matematika
1289771INF - informatika
1289773AIN - aplikovaná informatika
1289774MMN - manažérska matematika
1289776BMF - biomedicínska fyzika
1289780FYZ - fyzika
1289781AIN - aplikovaná informatika
1289783MAT - matematika
1289785INF - informatika
1289787INF - informatika
1289789AIN - aplikovaná informatika
1289791AIN - aplikovaná informatika
1289793INF - informatika
1289795INF - informatika
1289796BIN - bioinformatika
1289797MAT - matematika
1289800AIN - aplikovaná informatika
1289802AIN - aplikovaná informatika
1289803EFM - ekonomická a finančná matematika
1289805AIN - aplikovaná informatika
1289806INF - informatika
1289807EFM - ekonomická a finančná matematika
1289811AIN - aplikovaná informatika
1289812BMF - biomedicínska fyzika
1289815INF - informatika
1289817OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1289820INF - informatika
1289821FYZ - fyzika
1289822INF - informatika
1289824AIN - aplikovaná informatika
1289826MMN - manažérska matematika
1289828INF - informatika
1289830INF - informatika
1289838AIN - aplikovaná informatika
1289851TEF - technická fyzika
1289852AIN - aplikovaná informatika
1289860INF - informatika
1289864MMN - manažérska matematika
1289899FYZ - fyzika
1289901EFM - ekonomická a finančná matematika
1289903MAT - matematika
1289905FYZ - fyzika
1289907INF - informatika
1289908AIN - aplikovaná informatika
1289910FYZ - fyzika
1289911EFM - ekonomická a finančná matematika
1289912PMA - poistná matematika
1289913EFM - ekonomická a finančná matematika
1289915INF - informatika
1289918EFM - ekonomická a finančná matematika
1289920upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1289921EFM - ekonomická a finančná matematika
1289927FYZ - fyzika
1289929INF - informatika
1289930INF - informatika
1289947FYZ - fyzika
1289950INF - informatika
1289954AIN - aplikovaná informatika
1289957EFM - ekonomická a finančná matematika
1289960FYZ - fyzika
1289963FYZ - fyzika
1289966upMAFY - učiteľsrvo matematiky a fyziky
1289968FYZ - fyzika
1289970EFM - ekonomická a finančná matematika
1289972INF - informatika
1289973INF - informatika
1289976EFM - ekonomická a finančná matematika
1289977upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1289979MMN - manažérska matematika
1289981BIN - bioinformatika
1289983EFM - ekonomická a finančná matematika
1289986EFM - ekonomická a finančná matematika
1289987EFM - ekonomická a finančná matematika
1289988INF - informatika
1289990INF - informatika
1289991FYZ - fyzika
1289992MMN - manažérska matematika
1289994INF - informatika
1290001AIN - aplikovaná informatika
1290004FYZ - fyzika
1290005INF - informatika
1290006FYZ - fyzika
1290007MMN - manažérska matematika
1290009TEF - technická fyzika
1290012upINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka
1290014AIN - aplikovaná informatika
1290016FYZ - fyzika
1290019AIN - aplikovaná informatika
1290020BIN - bioinformatika
1290025FYZ - fyzika
1290027EFM - ekonomická a finančná matematika
1290028FYZ - fyzika
1290030BMF - biomedicínska fyzika
1290032upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1290034MAT - matematika
1290036AIN - aplikovaná informatika
1290037MAT - matematika
1290038upMAFY - učiteľsrvo matematiky a fyziky
1290040INF - informatika
1290042INF - informatika
1290044FYZ - fyzika
1290048INF - informatika
1290050AIN - aplikovaná informatika
1290051MMN - manažérska matematika
1290054INF - informatika
1290056FYZ - fyzika
1290057INF - informatika
1290295FYZ - fyzika
1290305AIN - aplikovaná informatika
1290448AIN - aplikovaná informatika
1290469INF - informatika
1290471FYZ - fyzika
1290474AIN - aplikovaná informatika
1290477FYZ - fyzika
1290504EFM - ekonomická a finančná matematika
1290506INF - informatika
1290510FYZ - fyzika
1290512AIN - aplikovaná informatika
1290514INF - informatika
1290519EFM - ekonomická a finančná matematika
1290520MMN - manažérska matematika
1290522INF - informatika
1290524MAT - matematika
1290526MMN - manažérska matematika
1290528EFM - ekonomická a finančná matematika
1290531MAT - matematika
1290533INF - informatika
1290535FYZ - fyzika
1290537OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1290540MAT - matematika
1290543INF - informatika
1290545INF - informatika
1290547INF - informatika
1290716EFM - ekonomická a finančná matematika
1290719MAT - matematika
1290721AIN - aplikovaná informatika
1290723EFM - ekonomická a finančná matematika
1290725FYZ - fyzika
1290728BMF - biomedicínska fyzika
1290736AIN - aplikovaná informatika
1290739AIN - aplikovaná informatika
1290741INF - informatika
1290745BMF - biomedicínska fyzika
1290747AIN - aplikovaná informatika
1290752AIN - aplikovaná informatika
1290876AIN - aplikovaná informatika
1290985AIN - aplikovaná informatika
1290994FYZ - fyzika
1290997INF - informatika
1290999INF - informatika
1291000MMN - manažérska matematika
1291007EFM - ekonomická a finančná matematika
1291108EFM - ekonomická a finančná matematika
1291109INF - informatika
1291110INF - informatika
1291116INF - informatika
1291119AIN - aplikovaná informatika
1291121INF - informatika
1291123FYZ - fyzika
1291130AIN - aplikovaná informatika
1291231MMN - manažérska matematika
1291253INF - informatika
1291451AIN - aplikovaná informatika
1291453MAT - matematika
1291457BIN - bioinformatika
1291459INF - informatika
1291463AIN - aplikovaná informatika
1291466FYZ - fyzika
1291513OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1291702OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1291704AIN - aplikovaná informatika
1291706AIN - aplikovaná informatika
1291708INF - informatika
1291710AIN - aplikovaná informatika
1291712AIN - aplikovaná informatika
1291714TEF - technická fyzika
1291726MMN - manažérska matematika
1291728EFM - ekonomická a finančná matematika
1291730FYZ - fyzika
1291732EFM - ekonomická a finančná matematika
1291734AIN - aplikovaná informatika
1291736AIN - aplikovaná informatika
1291833INF - informatika
1291900BIN - bioinformatika
1291970INF - informatika
1291972AIN - aplikovaná informatika
1291974INF - informatika
1291976FYZ - fyzika
1291978MMN - manažérska matematika
1291980MAT - matematika
1292083EFM - ekonomická a finančná matematika
1292121FYZ - fyzika
1292139MAT - matematika
1292158MMN - manažérska matematika
1292162INF - informatika
1292164EFM - ekonomická a finančná matematika
1292166AIN - aplikovaná informatika
1292168BIN - bioinformatika
1292171MAT - matematika
1292247AIN - aplikovaná informatika
1292252INF - informatika
1292300INF - informatika
1292400TEF - technická fyzika
1292436EFM - ekonomická a finančná matematika
1292487PMA - poistná matematika
1292489BIN - bioinformatika
1292491AIN - aplikovaná informatika
1292493MMN - manažérska matematika
1292498INF - informatika
1292500MAT - matematika
1292502AIN - aplikovaná informatika
1292504MMN - manažérska matematika
1292508EFM - ekonomická a finančná matematika
1292510AIN - aplikovaná informatika
1292512MAT - matematika
1292516FYZ - fyzika
1292518INF - informatika

 

V Bratislave, 14.6.2019