Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam študentov prijatých na bakalárske štúdium

Zoznam má informatívny charakter, rozhodujúce je rozhodnutie o prijatí. 

V zozname sú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky na prijatie. V prípade, že ešte nebolo doručené maturitné vysvedčenie, ide  iba o podmienečné prijatie. Na riadne prijatie je doručenie maturitného vysvedčenia nutné.  

Číselný kód uchádzača:

Prijatie na študijný program:

1019800MMN - manažérska matematika
1025466FYZ - fyzika
1134886FYZ - fyzika
1161747MMN - manažérska matematika
1187598AIN - aplikovaná informatika
1209785BMF - biomedicínska fyzika
1224861AIN - aplikovaná informatika
1224893EFM - ekonomická a finančná matematika
1227176AIN - aplikovaná informatika
1235368AIN - aplikovaná informatika
1240267AIN - aplikovaná informatika
1240431AIN - aplikovaná informatika
1240552AIN - aplikovaná informatika
1242746MAT - matematika
1242805AIN - aplikovaná informatika
1244464upINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry
1245885AIN - aplikovaná informatika
1246329upMATV - učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy
1247380OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1258060upINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry
1258131AIN - aplikovaná informatika
1261839PMA - poistná matematika
1261844AIN - aplikovaná informatika
1262069PMA - poistná matematika
1263268AIN - aplikovaná informatika
1263325FYZ - fyzika
1265195AIN - aplikovaná informatika
1268269MMN - manažérska matematika
1268553EFM - ekonomická a finančná matematika
1268834upINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry
1269508MAT - matematika
1269795EFM - ekonomická a finančná matematika
1269914AIN - aplikovaná informatika
1277606INF - informatika
1277634AIN - aplikovaná informatika
1277924PMA - poistná matematika
1279199BIN - bioinformatika
1279390BMF - biomedicínska fyzika
1279873upMATV - učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy
1279945DAV - dátová veda
1280421AIN - aplikovaná informatika
1280537AIN - aplikovaná informatika
1280720BMF - biomedicínska fyzika
1280722AIN - aplikovaná informatika
1281512AIN - aplikovaná informatika
1282304AIN - aplikovaná informatika
1283532AIN - aplikovaná informatika
1284257EFM - ekonomická a finančná matematika
1284394FYZ - fyzika
1284658upINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry
1285686FYZ - fyzika
1286476AIN - aplikovaná informatika
1286650EFM - ekonomická a finančná matematika
1286992MMN - manažérska matematika
1287284AIN - aplikovaná informatika
1287860upINBI - učiteľstvo informatiky a biológie
1288263AIN - aplikovaná informatika
1288282AIN - aplikovaná informatika
1288286AIN - aplikovaná informatika
1288370MMN - manažérska matematika
1288483FYZ - fyzika
1288493AIN - aplikovaná informatika
1288527upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1288691AIN - aplikovaná informatika
1289425AIN - aplikovaná informatika
1289576EFM - ekonomická a finančná matematika
1289634INF - informatika
1289637OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1289647AIN - aplikovaná informatika
1289741upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1289752FYZ - fyzika
1289781AIN - aplikovaná informatika
1289796upINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry
1289957MMN - manažérska matematika
1289960upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1289991FYZ - fyzika
1289992MMN - manažérska matematika
1290004FYZ - fyzika
1290005AIN - aplikovaná informatika
1290016FYZ - fyzika
1290028OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1290042AIN - aplikovaná informatika
1290056FYZ - fyzika
1290057AIN - aplikovaná informatika
1290510INF - informatika
1290540BIN - bioinformatika
1290725EFM - ekonomická a finančná matematika
1291253INF - informatika
1291734AIN - aplikovaná informatika
1291972AIN - aplikovaná informatika
1291980EFM - ekonomická a finančná matematika
1292160INF - informatika
1292489BIN - bioinformatika
1295120FYZ - fyzika
1295154INF - informatika
1296877AIN - aplikovaná informatika
1298644BIN - bioinformatika
1298682upINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry
1298769upFYIN - učiteľstvo fyziky a informatiky
1298846MAT - matematika
1299025BIN - bioinformatika
1299038AIN - aplikovaná informatika
1299131DAV - dátová veda
1299169AIN - aplikovaná informatika
1299200MAT - matematika
1299331DAV - dátová veda
1299397MMN - manažérska matematika
1299488AIN - aplikovaná informatika
1299497FYZ - fyzika
1299498EFM - ekonomická a finančná matematika
1299499DAV - dátová veda
1299500FYZ - fyzika
1299501INF - informatika
1299502BIN - bioinformatika
1299504INF - informatika
1299532INF - informatika
1299581FYZ - fyzika
1299853INF - informatika
1299855MAT - matematika
1299856BIN - bioinformatika
1299857OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1299858MAT - matematika
1299860INF - informatika
1299863BMF - biomedicínska fyzika
1299926INF - informatika
1300011INF - informatika
1300012FYZ - fyzika
1300013INF - informatika
1300063EFM - ekonomická a finančná matematika
1300073OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1300111BIN - bioinformatika
1300113FYZ - fyzika
1300238AIN - aplikovaná informatika
1300403MAT - matematika
1300482EFM - ekonomická a finančná matematika
1300483EFM - ekonomická a finančná matematika
1300484EFM - ekonomická a finančná matematika
1300486AIN - aplikovaná informatika
1300569AIN - aplikovaná informatika
1300659AIN - aplikovaná informatika
1300699DAV - dátová veda
1300783BIN - bioinformatika
1300897EFM - ekonomická a finančná matematika
1301010FYZ - fyzika
1301011upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1301012AIN - aplikovaná informatika
1301013EFM - ekonomická a finančná matematika
1301014EFM - ekonomická a finančná matematika
1301015FYZ - fyzika
1301091upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1301121PMA - poistná matematika
1301167AIN - aplikovaná informatika
1301174AIN - aplikovaná informatika
1301176EFM - ekonomická a finančná matematika
1301182upMADG - učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie
1301195AIN - aplikovaná informatika
1301220OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1301270AIN - aplikovaná informatika
1301293AIN - aplikovaná informatika
1301294AIN - aplikovaná informatika
1301295INF - informatika
1301296FYZ - fyzika
1301297AIN - aplikovaná informatika
1301649MAT - matematika
1301670FYZ - fyzika
1301729PMA - poistná matematika
1301848MMN - manažérska matematika
1302013INF - informatika
1302253AIN - aplikovaná informatika
1302255FYZ - fyzika
1302259AIN - aplikovaná informatika
1302260INF - informatika
1302261DAV - dátová veda
1302266MAT - matematika
1302267upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1302268upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1302269FYZ - fyzika
1302655INF - informatika
1302657EFM - ekonomická a finančná matematika
1302658AIN - aplikovaná informatika
1302773AIN - aplikovaná informatika
1302962INF - informatika
1303062FYZ - fyzika
1303294EFM - ekonomická a finančná matematika
1303318MMN - manažérska matematika
1303445DAV - dátová veda
1303446INF - informatika
1303484INF - informatika
1303485MMN - manažérska matematika
1303486FYZ - fyzika
1303487AIN - aplikovaná informatika
1303488BMF - biomedicínska fyzika
1303490DAV - dátová veda
1303491INF - informatika
1303492AIN - aplikovaná informatika
1303744BMF - biomedicínska fyzika
1303767FYZ - fyzika
1303768AIN - aplikovaná informatika
1303769INF - informatika
1303776MAT - matematika
1303778BIN - bioinformatika
1303780MMN - manažérska matematika
1303781upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1303863AIN - aplikovaná informatika
1303872FYZ - fyzika
1303883AIN - aplikovaná informatika
1304050DAV - dátová veda
1304229EFM - ekonomická a finančná matematika
1304242EFM - ekonomická a finančná matematika
1304323OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1304328OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1304329EFM - ekonomická a finančná matematika
1304336AIN - aplikovaná informatika
1304337AIN - aplikovaná informatika
1304338upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1304339FYZ - fyzika
1304340EFM - ekonomická a finančná matematika
1304341AIN - aplikovaná informatika
1304342BIN - bioinformatika
1304351EFM - ekonomická a finančná matematika
1304529FYZ - fyzika
1304542INF - informatika
1304543BIN - bioinformatika
1304544EFM - ekonomická a finančná matematika
1304546DAV - dátová veda
1304547INF - informatika
1304548DAV - dátová veda
1304549PMA - poistná matematika
1304550AIN - aplikovaná informatika
1304551DAV - dátová veda
1304709EFM - ekonomická a finančná matematika
1304943AIN - aplikovaná informatika
1305158FYZ - fyzika
1305166DAV - dátová veda
1305168AIN - aplikovaná informatika
1305172MMN - manažérska matematika
1305173AIN - aplikovaná informatika
1305175AIN - aplikovaná informatika
1305179EFM - ekonomická a finančná matematika
1305182INF - informatika
1305184INF - informatika
1305187EFM - ekonomická a finančná matematika
1305189upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1305191INF - informatika
1305194DAV - dátová veda
1305196AIN - aplikovaná informatika
1305199INF - informatika
1305201OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1305203AIN - aplikovaná informatika
1305208EFM - ekonomická a finančná matematika
1305283OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1305592EFM - ekonomická a finančná matematika
1305713MMN - manažérska matematika
1305778FYZ - fyzika
1305779AIN - aplikovaná informatika
1305780INF - informatika
1305781upMADG - učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie
1305782FYZ - fyzika
1305827EFM - ekonomická a finančná matematika
1305830EFM - ekonomická a finančná matematika
1305893MMN - manažérska matematika
1305933PMA - poistná matematika
1305946INF - informatika
1306025FYZ - fyzika
1306124AIN - aplikovaná informatika
1306126AIN - aplikovaná informatika
1306127MAT - matematika
1306129AIN - aplikovaná informatika
1306134AIN - aplikovaná informatika
1306250MMN - manažérska matematika
1306396AIN - aplikovaná informatika
1306397AIN - aplikovaná informatika
1306398AIN - aplikovaná informatika
1306399INF - informatika
1306400INF - informatika
1306401INF - informatika
1306416EFM - ekonomická a finančná matematika
1306454EFM - ekonomická a finančná matematika
1306455EFM - ekonomická a finančná matematika
1306456BIN - bioinformatika
1306457AIN - aplikovaná informatika
1306611upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1306632upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1306640MMN - manažérska matematika
1306762FYZ - fyzika
1306766EFM - ekonomická a finančná matematika
1306983MMN - manažérska matematika
1307046FYZ - fyzika
1307153MAT - matematika
1307472upMATV - učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy
1307493AIN - aplikovaná informatika
1307494FYZ - fyzika
1307495MMN - manažérska matematika
1307496DAV - dátová veda
1307497AIN - aplikovaná informatika
1307500EFM - ekonomická a finančná matematika
1307501EFM - ekonomická a finančná matematika
1307502DAV - dátová veda
1307503OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1307504EFM - ekonomická a finančná matematika
1307505INF - informatika
1307507DAV - dátová veda
1307510MAT - matematika
1307512AIN - aplikovaná informatika
1307514FYZ - fyzika
1307524FYZ - fyzika
1307525MMN - manažérska matematika
1307551INF - informatika
1307552BIN - bioinformatika
1307664AIN - aplikovaná informatika
1307891EFM - ekonomická a finančná matematika
1307892EFM - ekonomická a finančná matematika
1307893AIN - aplikovaná informatika
1307894EFM - ekonomická a finančná matematika
1307895DAV - dátová veda
1307897INF - informatika
1308169FYZ - fyzika
1308181AIN - aplikovaná informatika
1308182EFM - ekonomická a finančná matematika
1308281INF - informatika
1308435MMN - manažérska matematika
1308436INF - informatika
1308438MMN - manažérska matematika
1308440AIN - aplikovaná informatika
1308570EFM - ekonomická a finančná matematika
1308597AIN - aplikovaná informatika
1308631FYZ - fyzika
1308667FYZ - fyzika
1308701DAV - dátová veda
1308816AIN - aplikovaná informatika
1308817INF - informatika
1308818MMN - manažérska matematika
1308819AIN - aplikovaná informatika
1308820EFM - ekonomická a finančná matematika
1308928FYZ - fyzika
1309008MAT - matematika
1309046upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1309047FYZ - fyzika
1309049EFM - ekonomická a finančná matematika
1309050MAT - matematika
1309051AIN - aplikovaná informatika
1309053TEF - technická fyzika
1309054AIN - aplikovaná informatika
1309055MAT - matematika
1309060AIN - aplikovaná informatika
1309062DAV - dátová veda
1309063upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1309064INF - informatika
1309069PMA - poistná matematika
1309070upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1309071FYZ - fyzika
1309072EFM - ekonomická a finančná matematika
1309073EFM - ekonomická a finančná matematika
1309074FYZ - fyzika
1309087FYZ - fyzika
1309088INF - informatika
1309089EFM - ekonomická a finančná matematika
1309090EFM - ekonomická a finančná matematika
1309091TEF - technická fyzika
1309092EFM - ekonomická a finančná matematika
1309093FYZ - fyzika
1309094MAT - matematika
1309095FYZ - fyzika
1309096INF - informatika
1309097FYZ - fyzika
1309098EFM - ekonomická a finančná matematika
1309100MMN - manažérska matematika
1309101FYZ - fyzika
1309102AIN - aplikovaná informatika
1309117FYZ - fyzika
1309189INF - informatika
1309223INF - informatika
1309290AIN - aplikovaná informatika
1309291INF - informatika
1309292MAT - matematika
1309294INF - informatika
1309296INF - informatika
1309297AIN - aplikovaná informatika
1309299FYZ - fyzika
1309301INF - informatika
1309302INF - informatika
1309303MAT - matematika
1309304EFM - ekonomická a finančná matematika
1309305AIN - aplikovaná informatika
1309306EFM - ekonomická a finančná matematika
1309307DAV - dátová veda
1309308AIN - aplikovaná informatika
1309359EFM - ekonomická a finančná matematika
1309454FYZ - fyzika
1309536AIN - aplikovaná informatika
1309539EFM - ekonomická a finančná matematika
1309567upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1309574EFM - ekonomická a finančná matematika
1309629FYZ - fyzika
1309630EFM - ekonomická a finančná matematika
1309631FYZ - fyzika
1309634AIN - aplikovaná informatika
1309635AIN - aplikovaná informatika
1309725AIN - aplikovaná informatika
1309726AIN - aplikovaná informatika
1309727FYZ - fyzika
1309728upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1309729BMF - biomedicínska fyzika
1309730FYZ - fyzika
1309731FYZ - fyzika
1309732AIN - aplikovaná informatika
1309733AIN - aplikovaná informatika
1309734BMF - biomedicínska fyzika
1309735EFM - ekonomická a finančná matematika
1309737FYZ - fyzika
1309738EFM - ekonomická a finančná matematika
1309739BMF - biomedicínska fyzika
1309740AIN - aplikovaná informatika
1309741AIN - aplikovaná informatika
1309742DAV - dátová veda
1309744AIN - aplikovaná informatika
1309745EFM - ekonomická a finančná matematika
1309835INF - informatika
1309848INF - informatika
1309849INF - informatika
1309851INF - informatika
1309852FYZ - fyzika
1309853OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1309854MMN - manažérska matematika
1309855FYZ - fyzika
1309883MMN - manažérska matematika
1309884FYZ - fyzika
1309886INF - informatika
1309887AIN - aplikovaná informatika
1309888INF - informatika
1309889DAV - dátová veda
1309890AIN - aplikovaná informatika
1309891AIN - aplikovaná informatika
1309892INF - informatika
1309893EFM - ekonomická a finančná matematika
1309894EFM - ekonomická a finančná matematika
1309895AIN - aplikovaná informatika
1309896BIN - bioinformatika
1309936FYZ - fyzika
1309956MMN - manažérska matematika
1309982AIN - aplikovaná informatika
1309983DAV - dátová veda
1309984MMN - manažérska matematika
1309985AIN - aplikovaná informatika
1309986MMN - manažérska matematika
1309988upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1310023BIN - bioinformatika
1310028AIN - aplikovaná informatika
1310037AIN - aplikovaná informatika
1310040MMN - manažérska matematika
1310117FYZ - fyzika
1310143AIN - aplikovaná informatika
1310144AIN - aplikovaná informatika
1310145AIN - aplikovaná informatika
1310146DAV - dátová veda
1310148AIN - aplikovaná informatika
1310149FYZ - fyzika
1310150MAT - matematika
1310152EFM - ekonomická a finančná matematika
1310153EFM - ekonomická a finančná matematika
1310154AIN - aplikovaná informatika
1310155EFM - ekonomická a finančná matematika
1310156AIN - aplikovaná informatika
1310157MMN - manažérska matematika
1310163EFM - ekonomická a finančná matematika
1310164DAV - dátová veda
1310176upMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1310348AIN - aplikovaná informatika
1310385EFM - ekonomická a finančná matematika
1310397FYZ - fyzika
1310444EFM - ekonomická a finančná matematika
1310445MMN - manažérska matematika
1310446FYZ - fyzika
1310447INF - informatika
1310448FYZ - fyzika
1310449INF - informatika
1310450FYZ - fyzika
1310451FYZ - fyzika
1310452MMN - manažérska matematika
1310454DAV - dátová veda
1310455DAV - dátová veda
1310457MAT - matematika
1310458AIN - aplikovaná informatika
1310459FYZ - fyzika
1310460AIN - aplikovaná informatika
1310465AIN - aplikovaná informatika
1310466OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1310467AIN - aplikovaná informatika
1310469AIN - aplikovaná informatika
1310470PMA - poistná matematika
1310471PMA - poistná matematika
1310472FYZ - fyzika
1310473EFM - ekonomická a finančná matematika
1310475DAV - dátová veda
1310476INF - informatika
1310477INF - informatika
1310478INF - informatika
1310485DAV - dátová veda
1310506AIN - aplikovaná informatika
1310578AIN - aplikovaná informatika
1310584MAT - matematika
1310585EFM - ekonomická a finančná matematika
1310586INF - informatika
1310587BMF - biomedicínska fyzika
1310590AIN - aplikovaná informatika
1310591AIN - aplikovaná informatika
1310592DAV - dátová veda
1310601EFM - ekonomická a finančná matematika
1310602BMF - biomedicínska fyzika
1310603EFM - ekonomická a finančná matematika
1310604INF - informatika
1310605FYZ - fyzika
1310608FYZ - fyzika
1310612MMN - manažérska matematika
1310617AIN - aplikovaná informatika
1310647AIN - aplikovaná informatika
1310661MAT - matematika
1310662AIN - aplikovaná informatika
1310663MMN - manažérska matematika
1310664MMN - manažérska matematika
1310665DAV - dátová veda
1310666DAV - dátová veda
1310668INF - informatika
1310669FYZ - fyzika
1310695INF - informatika
1310834INF - informatika
1310849EFM - ekonomická a finančná matematika
1310880BIN - bioinformatika
1310891AIN - aplikovaná informatika
1310906MMN - manažérska matematika
1310946MMN - manažérska matematika
1310958INF - informatika
1310959AIN - aplikovaná informatika
1310960AIN - aplikovaná informatika
1310962FYZ - fyzika
1310965BIN - bioinformatika
1310967EFM - ekonomická a finančná matematika
1310968EFM - ekonomická a finančná matematika
1310970AIN - aplikovaná informatika
1310971MAT - matematika
1310974INF - informatika
1310977AIN - aplikovaná informatika
1310979BIN - bioinformatika
1310980TEF - technická fyzika
1310981upINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry
1310982BIN - bioinformatika
1310983upMATV - učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy
1310984DAV - dátová veda
1310985FYZ - fyzika
1311023INF - informatika
1311043AIN - aplikovaná informatika
1311089INF - informatika
1311096AIN - aplikovaná informatika
1311113MMN - manažérska matematika
1311133FYZ - fyzika
1311135FYZ - fyzika
1311136AIN - aplikovaná informatika
1311140MMN - manažérska matematika
1311142FYZ - fyzika
1311143MAT - matematika
1311145INF - informatika
1311146INF - informatika
1311148DAV - dátová veda
1311149BMF - biomedicínska fyzika
1311151FYZ - fyzika
1311152INF - informatika
1311153DAV - dátová veda
1311158INF - informatika
1311267MAT - matematika
1311269FYZ - fyzika
1311270FYZ - fyzika
1311271EFM - ekonomická a finančná matematika
1311272upMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1311273EFM - ekonomická a finančná matematika
1311275AIN - aplikovaná informatika
1311277EFM - ekonomická a finančná matematika
1311278EFM - ekonomická a finančná matematika
1311282MMN - manažérska matematika
1311283INF - informatika
1311284AIN - aplikovaná informatika
1311395AIN - aplikovaná informatika
1311396AIN - aplikovaná informatika
1311398AIN - aplikovaná informatika
1311399MMN - manažérska matematika
1311400AIN - aplikovaná informatika
1311402MAT - matematika
1311404EFM - ekonomická a finančná matematika
1311405AIN - aplikovaná informatika
1311406EFM - ekonomická a finančná matematika
1311407BIN - bioinformatika
1311408MAT - matematika
1311409MAT - matematika
1311410PMA - poistná matematika
1311412FYZ - fyzika
1311414INF - informatika
1311415AIN - aplikovaná informatika
1311416FYZ - fyzika
1311458EFM - ekonomická a finančná matematika
1311471EFM - ekonomická a finančná matematika
1311517FYZ - fyzika
1311518INF - informatika
1311519MAT - matematika
1311521DAV - dátová veda
1311522MAT - matematika
1311523DAV - dátová veda
1311529MMN - manažérska matematika
1311530AIN - aplikovaná informatika
1311531BIN - bioinformatika
1311571AIN - aplikovaná informatika
1311617MAT - matematika
1311655AIN - aplikovaná informatika
1311699INF - informatika
1311728INF - informatika
1311742MMN - manažérska matematika
1311794MAT - matematika
1311838MAT - matematika
1311841EFM - ekonomická a finančná matematika
1311843INF - informatika
1311846AIN - aplikovaná informatika
1311848INF - informatika
1311849AIN - aplikovaná informatika
1311850AIN - aplikovaná informatika
1311852DAV - dátová veda
1311854INF - informatika
1311855INF - informatika
1311860FYZ - fyzika
1311861OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1311868INF - informatika
1311869BMF - biomedicínska fyzika
1311870AIN - aplikovaná informatika
1311874AIN - aplikovaná informatika
1311877AIN - aplikovaná informatika
1311896DAV - dátová veda
1311898INF - informatika
1311900INF - informatika
1311901DAV - dátová veda
1311904INF - informatika
1311905DAV - dátová veda
1311906MAT - matematika
1311907AIN - aplikovaná informatika
1311909AIN - aplikovaná informatika
1311910OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1311911INF - informatika
1311913BIN - bioinformatika
1311914INF - informatika
1311967DAV - dátová veda
1311999DAV - dátová veda
1312017upMADG - učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie
1312063INF - informatika
1312066MMN - manažérska matematika
1312078MMN - manažérska matematika
1312079BIN - bioinformatika
1312082INF - informatika
1312084AIN - aplikovaná informatika
1312087AIN - aplikovaná informatika
1312089MAT - matematika
1312090MAT - matematika
1312091FYZ - fyzika
1312092AIN - aplikovaná informatika
1312093MMN - manažérska matematika
1312095FYZ - fyzika
1312096MMN - manažérska matematika
1312097DAV - dátová veda
1312098INF - informatika
1312100DAV - dátová veda
1312101EFM - ekonomická a finančná matematika
1312103AIN - aplikovaná informatika
1312105MMN - manažérska matematika
1312106AIN - aplikovaná informatika
1312107AIN - aplikovaná informatika
1312109MMN - manažérska matematika
1312110EFM - ekonomická a finančná matematika
1312111FYZ - fyzika
1312113OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1312114FYZ - fyzika
1312115MAT - matematika
1312116AIN - aplikovaná informatika
1312117AIN - aplikovaná informatika
1312119INF - informatika
1312120DAV - dátová veda
1312121DAV - dátová veda
1312123DAV - dátová veda
1312126FYZ - fyzika
1312128OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1312130OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1312228OZE - obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
1312229INF - informatika
1312230DAV - dátová veda
1312231EFM - ekonomická a finančná matematika
1312232MMN - manažérska matematika
1312233INF - informatika
1312234INF - informatika
1312235INF - informatika
1312236AIN - aplikovaná informatika
1312237BMF - biomedicínska fyzika
1312239INF - informatika
1312240AIN - aplikovaná informatika
1312241EFM - ekonomická a finančná matematika
1312244upINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry
1312245INF - informatika
1312248DAV - dátová veda
1312249DAV - dátová veda
1312251BIN - bioinformatika
1312285upFYIN - učiteľstvo fyziky a informatiky
1312286PMA - poistná matematika
1312288AIN - aplikovaná informatika
1312295INF - informatika
1312296upINBI - učiteľstvo informatiky a biológie
1314268MMN - manažérska matematika

Číselný kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí o predbežnom prijatí. 


V Bratislave, 21.6.2020