Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Tabuľka študijných programov

Bakalárske štúdium

Študijný programSkratka študijného programuProfilové predmetyPlánovaný počet prijatých
Fyzikálne študijné programy
biomedicínska fyzikaBMF matematika, fyzika, biológia20
fyzika FYZ matematika, fyzika100
obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika OZE matematika, fyzika20
technická fyzikaTEFmatematika, fyzika20
Informatické študijné programy
aplikovaná informatika AINmatematika, informatika200
bioinformatikaBINmatematika, informatika, biológia, chémia15
dátová vedaDAVmatematika, informatika30
informatika INFmatematika, informatika100
Matematické študijné programy
ekonomická a finančná matematika EFMmatematika60
manažérska matematikaMMNmatematika60
matematika MATmatematika40
poistná matematika PMAmatematika40
Učiteľské študijné programy
učiteľstvo fyziky a informatiky upFYINmatematika, fyzika20
učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúryupINANinformatika10
učiteľstvo informatiky a biológieupINBImatematika, informatika20
učiteľstvo deskriptívnej geometrie a matematiky upMADGmatematika20
učiteľstvo matematiky a fyziky upMAFYmatematika, fyzika20
učiteľstvo matematiky a informatiky upMAINmatematika, informatika20
učiteľstvo matematiky a telesnej výchovyupMATVmatematika20