Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Tabuľka študijných programov

Bakalárske štúdium

Študijný programSkratka študijného programuProfilové predmetyPlánovaný počet prijatých
Fyzikálne študijné programy
biomedicínska fyzikaBMF matematika, fyzika, biológia, chémia20
fyzika
(fyzika konverzný program)
FYZ
FYZ/k
matematika, fyzika100
obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
(obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika konverzný program)
OZE
OZE/k
matematika, fyzika20
technická fyzika
(technická fyzika konverzný program)
TEF
TEF/k
matematika, fyzika20
Informatické študijné programy
aplikovaná informatika AINmatematika, informatika200
bioinformatika
(bioinformatika konverzný program)
BIN
BIN/k
matematika, informatika, biológia, chémia15

dátová veda
(dátová veda konverzný program)

DAV
DAV/k
matematika, informatika30
informatika INFmatematika, informatika100
Matematické študijné programy
ekonomická a finančná matematika EFMmatematika60
manažérska matematikaMMNmatematika60
matematika MATmatematika40
poistná matematika PMAmatematika20
Učiteľské študijné programy
učiteľstvo fyziky a informatiky upFYINmatematika, fyzika, informatika20
učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúryupINANmatematika, informatika5
učiteľstvo informatiky a biológieupINBImatematika, informatika20
učiteľstvo informatiky a geografieupINGEmatematika, informatika10
učiteľstvo informatiky a chémieupINCHmatematika, informatika10
učiteľstvo deskriptívnej geometrie a matematiky upMADGmatematika20
učiteľstvo matematiky a fyziky upMAFYmatematika, fyzika30
učiteľstvo matematiky a informatiky upMAINmatematika, informatika20
učiteľstvo matematiky a telesnej výchovyupMATVmatematika20

konverzný program je bakalársky študijný program so štandardnou dĺžkou 4 roky a je určený pre absolventov stredných škôl, u ktorých rozsah a kvalita vedomostí dostatočne nenapĺňa predpoklady pre úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia so štandardnou dĺžkou 3 roky