Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Tabuľka študijných programov

Bakalárske štúdium

Študijný programSkratka študijného programuProfilové predmetyPredmet prijímacej skúškyPlánovaný počet prijatých
Fyzikálne študijné programy
biomedicínska fyzikaBMF matematika, fyzika, biológiafyzika20
fyzika FYZ matematika, fyzikafyzika100
obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika OZE matematika, fyzikafyzika20
technická fyzikaTEFmatematika, fyzikafyzika20
Informatické študijné programy
aplikovaná informatika AINmatematika, informatikainformatika 200
bioinformatikaBINmatematika, informatika, biológia, chémiainformatika15
informatika INFmatematika, informatikainformatika 100
Matematické študijné programy
ekonomická a finančná matematika EFMmatematikamatematika 60
manažérska matematikaMMNmatematikamatematika 60
matematika MATmatematikamatematika 40
poistná matematika PMAmatematikamatematika 40
Učiteľské študijné programy
učiteľstvo fyziky a informatiky upFYINmatematika, fyzikafyzika20
učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúryupINANinformatikainformatika10
učiteľstvo informatiky a biológieupINBImatematika, informatikainformatika 20
učiteľstvo deskriptívnej geometrie a matematiky upMADGmatematikamatematika 20
učiteľstvo matematiky a fyziky upMAFYmatematika, fyzikafyzika 20
učiteľstvo matematiky a informatiky upMAINmatematika, informatikainformatika 20
učiteľstvo matematiky a telesnej výchovyupMATVmatematikamatematika 20