Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Autorizovaná skúška z matematiky

  1. Za autorizovanú skúšku z matematiky je primárne považovaná externá časť maturity z matematiky, didaktický test z matematiky vykonaný v rámci spoločnej časti maturitnej skúšky na strednej škole v Českej republike alternatívne test z matematiky realizovaný nezávislým posudzovateľom akceptovaným Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK (ďalej fakulta).
  2. Fakulta akceptuje test z matematiky realizovaný nezávislým posudzovateľom SCIO, www.scio.sk, o posúdenie akceptovateľnosti testu z matematiky realizovaného iným nezávislým posudzovateľom treba požiadať individuálnou žiadosťou.
  3. Platnosť autorizovanej skúšky z matematiky je 4 roky (realizovaný nie skôr ako v školskom roku 2020/2021).

Termíny konania nezávislých skúšok z matematiky organizovaných SCIO

Termíny:  3. február 2024, 2. marec 2024, 23. marec 2024, 1. máj 2024

Miesta:

Skúšky sa konajú v desiatkach miest v Českej republike ako aj na Slovensku. Presný zoznam miest sa dozviete pri prihlasovaní na termín na stránke SCIO

Vo všetkých termínoch je možné vybrať si online formu skúšky. 

V prípade, ak v prihláške na SCIO test označíte možnosť, že súhlasíte s poskytnutím údajov tretej strane, tak výsledky SCIO testov v aktuálnom roku dostane fakulta priamo od spoločnosti SCIO. V tomto prípade nie je certifikát potrebný ani z termínu skúšky 1.5.2024. V opačnom prípade, teda ak súhlas neudelíte, certifikát musí byť doručený do termínu 30.4.2024.