Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Autorizovaná skúška z matematiky

  1. Za autorizovanú skúšku z matematiky je primárne považovaná externá časť maturity z matematiky, didaktický test z matematiky vykonaný v rámci spoločnej časti maturitnej skúšky na strednej škole v Českej republike alternatívne test z matematiky realizovaný nezávislým posudzovateľom akceptovaným Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK (ďalej fakulta).
  2. Fakulta akceptuje test z matematiky realizovaný nezávislým posudzovateľom SCIO, www.scio.sk, o posúdenie akceptovateľnosti testu z matematiky realizovaného iným nezávislým posudzovateľom treba požiadať individuálnou žiadosťou.
  3. Platnosť autorizovanej skúšky z matematiky je 4 roky (realizovaný nie skôr ako v školskom roku 2019/2020).

Termíny a miesto konania nezávislých skúšok z matematiky organizovaných SCIO

Termíny:  4. február 2023, 4. marec 2023 2. apríl 2023, 29. apríl 2023

Miesta:

Slovenská republika

Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov, Žilina   

Česká republika

Brno, Břeclav, České Budějovice, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jihlava, Kladno, Liberec, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Svitavy, Sokolov, Šumperk, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

Vo všetkých termínoch je možné vybrať si online formu skúšky. 

Výsledky testov v aktuálnom roku dostane fakulta priamo od SCIO, preto certifikát nepotrebujeme, ale iba v prípade, ak označíte možnosť, že súhlasíte s poskytnutím údajov tretej strane.