Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Tabuľka kritérií pre prijatie

Bakalárske štúdium

Na prijatie na štúdium postačuje splnenie aspoň jednej z podmienok uvedených v tabuľke: 

Skratka študijného programuKlasifikácie na koncoročných vysvedčeniach v období podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) alebo maturitná skúškaPercentil autorizovanej skúšky z matematiky
BMF klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 260
FYZ klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 260
FYZ/kklasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 250
OZE klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 260
OZE/kklasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 250
TEFklasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 260
TEF/kklasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 240
AINmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
BIN klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 170
BIN/kklasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 alebo 240
DAVklasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 80
DAV/kklasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 alebo 250
INF klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 60
EFMklasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 180
MMNklasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 1 alebo 270
MATklasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 180
PMAklasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 1 alebo 270
upFYINmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
upINANmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
upINBImaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
upINGEmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
upINCHmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
upMADGmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
upMAFYmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
upMAINmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
upMATVmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50