Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Korešpondenčné semináre

Študenti FMFI UK pod hlavičkou občianskeho združenia TROJSTEN v spolupráci s fakultou organizujú množstvo vzdelávacích aktivít v oblasti matematiky, fyziky a informatiky pre študentov stredných škôl.

Hlavnou aktivitou sú korešpondenčné semináre, kde stredoškoláci súťažia v riešení príkladov: svoje riešenia príkladov pošlú organizátorom seminára, ktorí ich opravia a pošlú spolu so vzorovými riešeniami späť účastníkom. Po niekoľkých sériách príkladov najlepších riešiteľov pozývame na sústredenia, ktorých náplňou sú odborné prednášky, ako aj hry a zábava vo voľnom čase.

Okrem korešpondenčných seminárov pravidelne pripravujeme pre stredoškolákov ďalšie aktivity: