Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižničné služby

Fakultná knižnica FMFI UK je akademická knižnica so zameraním na matematiku, fyziku, informatiku a pedagogiku týchto predmetov. Okrem služieb pre študentov, vedeckých a odborných pracovníkov FMFI UK poskytujeme služby aj pre odbornú verejnosť, najmä:

  • prezenčné štúdium odbornej literatúry v priestoroch študovne,
  • prezenčný prístup k časopisom a k elektronickým informačným zdrojom,
  • absenčné výpožičky v obmedzenom režime.

Otváracie hodiny knižnice

Knižničné a edičné centrum FMFI UK sa nachádza na -1. poschodí pavilónu informatiky FMFI UK. Vchod je cez pavilón matematiky.

19.2. - 1.3.2024
4.3.2024 - 28.6.2024
Pondelok8:30 - 17:00Pondelok8:00 - 16:00
Utorok8:00 - 16:00Utorok8:00 - 15:00
Streda8:30 - 17:00Streda8:00 - 16:00
Štvrtok8:00 - 16:00Štvrtok8:00 - 15:00
Piatok8:00 - 13:00Piatok8:00 - 13:00