Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižničné služby

Fakultná knižnica FMFI UK je akademická knižnica so zameraním na matematiku, fyziku, informatiku a pedagogiku týchto predmetov. Okrem služieb pre študentov, vedeckých a odborných pracovníkov FMFI UK poskytujeme služby aj pre odbornú verejnosť, najmä:

  • prezenčné štúdium odbornej literatúry v priestoroch študovne,
  • prezenčný prístup k časopisom a k elektronickým informačným zdrojom,
  • absenčné výpožičky v obmedzenom režime.

Otváracie hodiny knižnice

Knižničné a edičné centrum FMFI UK sa nachádza na -1. poschodí pavilónu informatiky FMFI UK. Vchod je cez pavilón matematiky.

Pondelok9:30 - 12:3013:00 - 17:30
Utorok9:30 - 12:3013:00 - 17:30
Streda9:30 - 12:3013:00 - 17:30
Štvrtok9:30 - 12:3013:00 - 17:30
Piatok9:30 - 13:00

Každý posledný piatok v mesiaci je sanitárny deň, knižnica je zatvorená.

Upozornenie: zmena otváracích hodín počas júla a augusta 2019: 

pracovný deň8:30 - 12:30 hod.