Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Prečo študovať na matfyze?

SME NAJLEPŠÍ

 • Hodnotenie Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) 2015“ „V skupine  fakúlt  prírodovedného  zamerania  nenastali  medziročne  žiadne  zmeny.  Na  prvej  pozícii  je  opäť Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) s výrazným odstupom pred ...“
 • Univerzita Komenského sa v medzinárodnom hodnotení CWUR umiestnila medzi prvými 2,4%.

UČIA VÁS ŠPIČKOVÍ ODBORNÍCI A PERFEKTNÍ PEDAGÓGOVIA

 • Akreditačná komisia v máji 2015 vyhodnotila pilotný projekt identifikácie špičkových tímov vysokých škôl na Slovensku. Na FMFI UK bolo takto označených sedem vedeckých tímov, najviac zo všetkých fakúlt na Slovensku.
 • Atraktívne nosné smery vedecko-výskumnej činnosti.
 • Poskytneme Vám individuálny prístup a nadštandardné vzťahy.
 • Perličky z prednášok:

„Nie všetko musí byť vidieť na internete.“
„Keď vymyslíte peknú vetu, ktorá vylúči veľa možností. Tak Vám nezostane veľa možností a potom máte šancu, že z toho niečo vylezie.“
„Viem, že je to strašne veľa pojmov. Všetko je to ľahké, len je toho je veľa.“
„To by ste mali vedieť zo strednej školy. To čo by ste sa mali dozvedieť tuná, že to nie je pravda.“
„... pôvod v tzv. Oortovom oblaku, ktorý nikto nikdy ešte nevidel, ale všetci veríme, že existuje.“

NAŠI ABSOLVENTI NEHĽADAJÚ ZAMESTNANIE, ALE ZAMESTNÁVATELIA VYHĽADÁVAJÚ NAŠICH ABSOLVENTOV

BEZ PRIJÍMAČIEK

 • Vlastníci listu dekana 
 • Úspešní riešitelia predmetových olympiád a súťaží uvedených v dokumente kritériá prijímacieho konania.
 • Berieme do úvahy výsledky na strednej škole alebo SCIO testy, prípadne iné autorizované testy. Presné percentily a stredoškolské hodnotenia podľa študijného programu nájdete v dokumente kritériá prijímacieho konania.

ŠPORTOVÉ VYŽITIE

 • Matfyz a telocvik to nejde dokopy? – presvedčí ťa video
 • Diskgolfové ihrisko, lezecká stena, lodenica, posilovňa, či pneumatiky z traktora na crossfit, ...
 • Loptové hry – volejbal, basketbal, futbal ...
 • Letné a zimné kurzy – plávanie, windsurfing, turistika, lyže, snowboard, ...
 • Mikulášský turnaj, Dni MFI, ...
 • Headis- jeden turnaj svetového pohára v sezóne 2018 sa odohral 2.11.2018 na FMFI UK v Bratislave.
 • Účasť na medzinárodných športových súťažiach.
 • Rozvrhy, rozpisy si môžeš pozrieť na stránke KTVŠ.

NAŠI ŠTUDENTI

Nielen poznávajú ale aj prinášajú radosť z poznania: https://www.trojsten.sk/

Hudba a matika, hudba a fyzika, hudba a informatika – úplne prirodzené spojenie. Pozrite si koncert vokálnej skupiny na Matfyze, téma Disneyovky.