Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam študentov prijatých na magisterské štúdium

Zoznam má informatívny charakter, rozhodujúce je rozhodnutie o prijatí. 

V zozname sú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky na prijatie. 

Číselný kód uchádzača:

Prijatie na študijný program:

1010998muMAIN/k - učiteľstvo matematiky a informatiky (konverzný program)
1135680mAIN - aplikovaná informatika
1135833mFBF - biofyzika a chemická fyzika
1150280mMAT - matematika
1183169mAIN - aplikovaná informatika
1184501mMMN - manažérska matematika
1185458mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1186965mAIN - aplikovaná informatika
1187376mFJF - jadrová a subjadrová fyzika
1187534mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1188147mAIN - aplikovaná informatika
1188701mAIN - aplikovaná informatika
1188821mIKV - kognitívna veda
1189554mAIN - aplikovaná informatika
1194158mMMN - manažérska matematika
1203533mMMN - manažérska matematika
1203542mAIN - aplikovaná informatika
1204562mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1204851mMMN - manažérska matematika
1205341mINF - informatika
1205413mFBM - biomedicínska fyzika
1205523mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1205946mAIN - aplikovaná informatika
1206097mMPG - počítačová grafika a geometria
1206220mAIN - aplikovaná informatika
1206650mFTL - fyzika tuhých látok
1206797mMMN - manažérska matematika
1206985mFTF - teoretická fyzika
1207309mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1207366mAIN - aplikovaná informatika
1207572mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1208077muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1209032mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1209033mAIN - aplikovaná informatika
1209193mFFP - fyzika plazmy
1210075mFBM - biomedicínska fyzika
1210153mMMN - manažérska matematika
1210743mIKV - kognitívna veda
1210870mAIN - aplikovaná informatika
1211587mFJF - jadrová a subjadrová fyzika
1211594mAIN - aplikovaná informatika
1212007mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1212479mIKV - kognitívna veda
1212867mIKV - kognitívna veda
1212883mFFP - fyzika plazmy
1213100mMMN - manažérska matematika
1219403mAIN - aplikovaná informatika
1219808mFAA - astronómia a astrofyzika
1219941mAIN - aplikovaná informatika
1220071mFTL - fyzika tuhých látok
1220072mMMN - manažérska matematika
1220083mFTL - fyzika tuhých látok
1220348mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1220569mFTL - fyzika tuhých látok
1220833mAIN - aplikovaná informatika
1220964mINF - informatika
1220980mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1221072mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1221082mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1221159mMMN - manažérska matematika
1221166mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1221318mINF - informatika
1221343mFBF - biofyzika a chemická fyzika
1221371mMMN - manažérska matematika
1221453mINF - informatika
1221536mMMN - manažérska matematika
1221571mINF - informatika
1221676mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1221698mAIN - aplikovaná informatika
1221842mFTL - fyzika tuhých látok
1221885mMMN - manažérska matematika
1221933mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1221937mAIN - aplikovaná informatika
1222117mFBM - biomedicínska fyzika
1222278mAIN - aplikovaná informatika
1222304mFBM - biomedicínska fyzika
1222321mFBF - biofyzika a chemická fyzika
1222579mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1222705muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1222716mMMN - manažérska matematika
1222726mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1222766mAIN - aplikovaná informatika
1222804mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1223084mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1223153mINF - informatika
1223159mFBM - biomedicínska fyzika
1223376mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1223491mMMN - manažérska matematika
1223603mAIN - aplikovaná informatika
1223623mINF - informatika
1223669mMMN - manažérska matematika
1223734mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1223789mAIN - aplikovaná informatika
1223795mFTL - fyzika tuhých látok
1223825mAIN - aplikovaná informatika
1223902mFFP - fyzika plazmy
1223906mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1224059mMMN - manažérska matematika
1224069muMADG - učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie
1224077mFTL - fyzika tuhých látok
1224078mMMN - manažérska matematika
1224103mMMN - manažérska matematika
1224143mMMN - manažérska matematika
1224365mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1224375mFJF - jadrová a subjadrová fyzika
1224472muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1224618mIKV - kognitívna veda
1224705mMMN - manažérska matematika
1224709mFFP - fyzika plazmy
1224718muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1224761mAIN - aplikovaná informatika
1224799mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1224811mMPG - počítačová grafika a geometria
1224865mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1224873mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1224885mINF - informatika
1224900mMAT - matematika
1224965mINF - informatika
1224986mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1224992mMMN - manažérska matematika
1225030mFTL - fyzika tuhých látok
1225110mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1225131mAIN - aplikovaná informatika
1225164mMMN - manažérska matematika
1225173mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1225177mAIN - aplikovaná informatika
1225184mMPG - počítačová grafika a geometria
1225196mINF - informatika
1225201mMMN - manažérska matematika
1225287mMPG - počítačová grafika a geometria
1225342mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1225421mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1225523mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1225533muMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1225555mAIN - aplikovaná informatika
1225556mFJF - jadrová a subjadrová fyzika
1225571mMMN - manažérska matematika
1225953mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1226003mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1226030mMMN - manažérska matematika
1226134muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1226239mAIN - aplikovaná informatika
1226323mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1226615muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1226641mFBM - biomedicínska fyzika
1226671mFFP - fyzika plazmy
1226735mMPG - počítačová grafika a geometria
1226743mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1226931mINF - informatika
1226951mMMN - manažérska matematika
1226957mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1227261mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1227302mAIN - aplikovaná informatika
1227571mAIN - aplikovaná informatika
1228080mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1228254muMADG - učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie
1228266mAIN - aplikovaná informatika
1228335mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1228460mMAT - matematika
1229411mFBM - biomedicínska fyzika
1229477mMAT - matematika
1229588mMAT - matematika
1229827mMMN - manažérska matematika
1229856mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1236027mFAA - astronómia a astrofyzika
1247910mEOM - environmentálna fzyika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
1252799mIKV - kognitívna veda
1261910mINF - informatika
1273132mAIN - aplikovaná informatika
1281951mAIN - aplikovaná informatika
1284086mINF/k - informatika (konverzný program)
1285701mAIN - aplikovaná informatika
1287370mAIN - aplikovaná informatika
1290760mFTF - teoretická fyzika
1290794mAIN - aplikovaná informatika
1290893mAIN - aplikovaná informatika
1290894mAIN - aplikovaná informatika
1292641mAIN - aplikovaná informatika
1292720mAIN - aplikovaná informatika
1293070mAIN - aplikovaná informatika
1293074mEOM - environmentálna fzyika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
1293197mAIN - aplikovaná informatika
1293214mAIN - aplikovaná informatika
1293560mEOM - environmentálna fzyika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
1293615mFFP - fyzika plazmy
1293726mINF - informatika
1293730mFBF - biofyzika a chemická fyzika
1293735mIKV - kognitívna veda
1293745mAIN - aplikovaná informatika
1293771mMMN - manažérska matematika
1293826mAIN - aplikovaná informatika
1293838mIKV - kognitívna veda
1293842mIKV - kognitívna veda
1293844muMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1293900mINF - informatika
1294033mIKV - kognitívna veda
1294081mIKV - kognitívna veda
1294181mFPE - physics of the Earth
1294184mFPE - physics of the Earth
1294214mIKV - kognitívna veda
1294216mIKV - kognitívna veda
1294303mAIN - aplikovaná informatika
1295701mIKV - kognitívna veda

 

V Bratislave, 1.7.2019