Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam študentov prijatých na magisterské štúdium

Zoznam má informatívny charakter, rozhodujúce je rozhodnutie o prijatí. 

V zozname sú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky na prijatie. 

Číselný kód uchádzača:

Prijatie na študijný program:

1138065mAIN - aplikovaná informatika
1138225mINF - informatika
1196560mIKVa - kognitívna veda
1224893mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program)
1240431mAIN - aplikovaná informatika
1244464muINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry
1247380mEOM - environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
1261839mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1262069mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1263691mAIN - aplikovaná informatika
1263987mINF - informatika
1266105mIKVa - kognitívna veda
1267660mAIN - aplikovaná informatika
1267828mINF - informatika
1269420mAIN - aplikovaná informatika
1270007mFTF - teoretická fyzika
1275682mAIN - aplikovaná informatika
1277924mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1280722mAIN - aplikovaná informatika
1281114muMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1282914mAIN - aplikovaná informatika
1283528mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1284912mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program)
1286491mINF - informatika
1286782mINF - informatika
1286852muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1287677mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1287860muINBI - učiteľstvo informatiky a biológie
1288286mAIN - aplikovaná informatika
1288683mMMN - manažérska matematika
1288918mAIN - aplikovaná informatika
1289570mFBM - biomedicínska fyzika
1289587mIKVa - kognitívna veda
1289647mAIN - aplikovaná informatika
1289708muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1289726muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1289796muINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry
1289852mAIN - aplikovaná informatika
1290038muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1292300mAIN - aplikovaná informatika
1295154mINF - informatika
1299025mINF - informatika
1299331mAIN - aplikovaná informatika
1299397mMMN - manažérska matematika
1299498mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1299499mINF - informatika
1299853mINF - informatika
1299863mFBM - biomedicínska fyzika
1300013mINF - informatika
1300484mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1300897mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1301010mFTL - fyzika tuhých látok
1301011muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1301012mAIN - aplikovaná informatika
1301013mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1301293mAIN - aplikovaná informatika
1301297mAIN - aplikovaná informatika
1301649mINF - informatika
1302261mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1302267muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1302268muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1302269mFTL - fyzika tuhých látok
1303318mMMN - manažérska matematika
1303446mINF - informatika
1303485mMMN - manažérska matematika
1303491mINF - informatika
1303768mAIN - aplikovaná informatika
1304229mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1304337mAIN - aplikovaná informatika
1304339mFTL - fyzika tuhých látok
1304351mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1304546mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1304549mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1304551mINF - informatika
1304709mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1305166mINF - informatika
1305175mAIN - aplikovaná informatika
1305184mINF - informatika
1305187mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1305191mINF - informatika
1305196mAIN - aplikovaná informatika
1305199mINF - informatika
1305201mEOM - environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
1305283mEOM - environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
1305779mAIN - aplikovaná informatika
1305781muMADG - učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie
1305827mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1305830mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1305933mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1306129mINF - informatika
1306250mMMN - manažérska matematika
1306400mINF - informatika
1306416mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1306454mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1307493mAIN - aplikovaná informatika
1307494mFTF - teoretická fyzika
1307502mAIN - aplikovaná informatika
1307503mFJF - jadrová a subjadrová fyzika
1307504mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1307524mFPE - Physics of the Earth
1307525mMMN - manažérska matematika
1307551mAIN - aplikovaná informatika
1307891mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1307895mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1308435mMMN - manažérska matematika
1308438mMMN - manažérska matematika
1308597mAIN - aplikovaná informatika
1308701mINF - informatika
1308816mAIN - aplikovaná informatika
1308818mMMN - manažérska matematika
1308819mAIN - aplikovaná informatika
1309008mMAT - matematika
1309047mFTF - teoretická fyzika
1309049mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1309069mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1309070muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1309071mFTF - teoretická fyzika
1309074mEOM - environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
1309093mFTF - teoretická fyzika
1309101mFTF - teoretická fyzika
1309296mINF - informatika
1309299mFTF - teoretická fyzika
1309306mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1309567muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1309629mFTF - teoretická fyzika
1309634mAIN - aplikovaná informatika
1309725mAIN - aplikovaná informatika
1309728muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1309729mFBM - biomedicínska fyzika
1309730mFJF - jadrová a subjadrová fyzika
1309734mFBM - biomedicínska fyzika
1309735mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1309741mAIN - aplikovaná informatika
1309745mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1309889mINF - informatika
1309956mMMN - manažérska matematika
1310023mINF - informatika
1310040mMMN - manažérska matematika
1310156mAIN - aplikovaná informatika
1310157mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1310163mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1310176muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky
1310445mMMN - manažérska matematika
1310454mINF - informatika
1310460mAIN - aplikovaná informatika
1310469mAIN - aplikovaná informatika
1310472mFAA - astronómia a astrofyzika
1310475mINF - informatika
1310602mFBM - biomedicínska fyzika
1310605mIKVa - kognitívna veda
1310665mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika
1310834mINF - informatika
1310906mMMN - manažérska matematika
1310974mINF - informatika
1310977mAIN - aplikovaná informatika
1311278mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1311404mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
1311415mAIN - aplikovaná informatika
1311529mMMN - manažérska matematika
1311852mAIN - aplikovaná informatika
1311874mAIN - aplikovaná informatika
1312082mINF - informatika
1312244muINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry
1312285muFYIN - učiteľstvo fyziky a informatiky
1312295mINF - informatika
1316763mINF - informatika
1316892mAIN - aplikovaná informatika
1316999mINF - informatika
1317041mINF - informatika
1317142mAIN - aplikovaná informatika
1317155mINF - informatika
1317565muMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky
1327362mIKVa - kognitívna veda
1355055mMMN - manažérska matematika
1355963mIKVa - kognitívna veda
1365354mAIN - aplikovaná informatika
1370670mFPE - Physics of the Earth
1371082mFPE - Physics of the Earth
1373003mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program)
1373004mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program)
1373358mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program)
1373611mMPGa - počítačová grafika a geometria
1375310mAIN - aplikovaná informatika
1375544mINF - informatika
1377278mAIN - aplikovaná informatika
1377495mMPG - počítačová grafika a geometria
1377759mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program)
1377795mFTL - fyzika tuhých látok
1377867mFAA - astronómia a astrofyzika
1377948mIKVa - kognitívna veda
1378008mMMN - manažérska matematika
1378166mIKVa - kognitívna veda
1378169mAINa - aplikovaná informatika
1378174mINF/k - informatika (konverzný program)
1378178mAINa - aplikovaná informatika
1378236mAINa - aplikovaná informatika
1378245mIKVa - kognitívna veda
1378249mIKVa - kognitívna veda
1378252mAINa - aplikovaná informatika
1378253mIKVa - kognitívna veda
1378255mIKVa - kognitívna veda
1378257mIKVa - kognitívna veda
1378259mIKVa - kognitívna veda
1378262mINF/k - informatika (konverzný program)
1378264mIKVa - kognitívna veda
1378266mIKVa - kognitívna veda
1378268mAINa - aplikovaná informatika
1378269mAINa - aplikovaná informatika
1378552mMPGa - počítačová grafika a geometria

 

V Bratislave, 6.7.2023