Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Tabuľka kritérií pre prijatie

Magisterské štúdium

Skratka študijného programuPodmienky prijatia absolventov bakalárskych študijných programov, na ktoré nadväzuje magisterský študijných program
(ak nie je uvedené inak, uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok)
mFAAriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFBFriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFBMriadne skončený bakalársky študijný program biomedicínska fyzika
mEOMriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFFPriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFTLriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFJFriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFOSriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFPEriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika a znalosť anglického jazyka na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky
mFTFriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mAIN riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore aplikovaná informatika alebo informatika
mAIN/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika alebo učiteľstvo akademických predmetov, alebo
riadne skončený bakalársky študijný program informatika alebo bioinformatika
mINFriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore informatika alebo aplikovaná informatika a
a) vážený študijný priemer z povinných† a povinne voliteľných predmetov nie je horší ako 1,75, alebo
b) získanie aspoň 17,5 bodov z prijímacej skúšky podľa odseku 5
mINF/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika alebo učiteľstvo akademických predmetov, alebo
riadne skončený bakalársky študijný program aplikovaná informatika
mIKV riadne skončený bakalársky študijný program aplikovaná informatika a získanie aspoň 20 bodov z prijímacej skúšky podľa odsekov 5 a 6
mEMMriadne skončený bakalársky študijný program ekonomická a finančná matematika
a získanie aspoň 15 bodov za písomnú časť prijímacej skúšky* (max. 30 bodov) a študijné výsledky (max. 10 bodov)
mMMNriadne skončený bakalársky študijný program manažérska matematika
a získanie aspoň 20 bodov za výsledky bakalárskych štátnych skúšok (max. 30 bodov) a študijné výsledky (max. 10 bodov)
mMATriadne skončený bakalársky študijný program matematika
a získanie aspoň 15 bodov za písomnú časť prijímacej skúšky* (max. 30 bodov) a študijné výsledky (max. 10 bodov)
mMPGriadne skončený bakalársky študijný program matematika
mMPG/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika, informatika alebo učiteľstvo akademických predmetov
mPMS riadne skončený bakalársky študijný program matematika alebo poistná matematika a
a) vážený študijný priemer z povinných a povinne voliteľných predmetov nie je horší ako 2,25, alebo
b) aritmetický priemer hodnotenia predmetov štátnych skúšok na riadnom termíne nie horší ako 1,7
muFYINriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo fyziky a informatiky
muFYIN/k riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika, informatika
muINBIriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo informatiky a biológie
muMADGriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo deskriptívnej geometrie a matematiky
muMADG/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika, informatika
muMAFYriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo matematiky a fyziky
muMAFY/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika, informatika
muMAINriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo matematiky a informatiky
muMAIN/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika, informatika