Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Tabuľka študijných programov

Magisterské štúdium

Študijný programNadväzuje na bakalársky študijný programPlánovaný počet
Astronómia a astrofyzikaFyzika10
Biofyzika a chemická fyzikaFyzika10
Biomedicínska fyzikaBiomedicínska fyzika27
Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológiaFyzika, Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika20
Fyzika plazmyFyzika10
Fyzika tuhých látokFyzika10
Physics of the EarthFyzika10
Jadrová a subjadrová fyzikaFyzika10
Optika, lasery a optická spektroskopiaFyzika10
Teoretická fyzikaFyzika10
MatematikaMatematika20
Počítačová grafika a geometria
(Počítačová grafika a geometria, konverzný program)
Matematika25
Ekonomicko-finančná matematika a modelovanieEkonomická a finančná matematika45
Manažérska matematikaManažérska matematika45
Pravdepodobnosť a matematická štatistikaPoistná matematika, Matematika15
Informatika
(Informatika, konverzný program)
Informatika, Bioinformatika (Aplikovaná informatika)50
Kognitívna vedaAplikovaná informatika15
Aplikovaná informatika
(Aplikovaná informatika, konverzný program)
Aplikovaná informatika (Informatika)120
Učiteľstvo matematiky a fyziky
(Učiteľstvo matematiky a fyziky, konverzný program)
Učiteľstvo matematiky a fyziky (matematika, fyzika, informatika a príbuzné odbory)20
Učiteľstvo matematiky a informatiky
(Učiteľstvo matematiky a informatiky, konverzný program)
Učiteľstvo matematiky a informatiky (matematika, informatika, fyzika a príbuzné odbory)20
Učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie
(Učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie, konverzný program)
Učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie (matematika, fyzika, informatika a príbuzné odbory)10
Učiteľstvo fyziky a informatiky
(Učiteľstvo fyziky a informatiky, konverzný program)
Učiteľstvo fyziky a informatiky (fyzika, informatika, matematika a príbuzné odbory)10
Učiteľstvo informatiky a biológieUčiteľstvo informatiky a biológie10
Učiteľstvo matematiky a telesnej výchovyUčiteľstvo matematiky a telesnej výchovy10