Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Tabuľka študijných programov

Magisterské štúdium

Študijný programSkratka študijného programuPlánovaný počet prijatých
Fyzikálne študijné programy
astronómia a astrofyzikamFAA10
biomedicínska fyzikamFBM30
environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológiamEOM20
fyzika plazmymFFP10
fyzika tuhých látokmFTL10
jadrová a subjadrová fyzikamFJF10
optika, lasery a optická spektroskopiamFOS10
teoretická fyzikamFTF10
Informatické študijné programy
aplikovaná informatika
(aplikovaná informatika konverzný program)
mAIN
mAIN/k
120
informatika
(informatika konverzný program)
mINF
mINF/k
50
Cognitive science (kognitívna veda)mIKV 15
Matematické študijné programy
ekonomicko-finančná matematika a modelovaniemEMM45
manažérska matematikamMMN50
matematikamMAT20
počítačová grafika a geometria
(počítačová grafika a geometria konverzný program)
mMPG
mMPG/k
25
pravdepodobnosť a matematická štatistika mPMS15
Učiteľské študijné programy
učiteľstvo fyziky a informatiky
(učiteľstvo fyziky a informatiky konverzný program)
muFYIN
muFYIN/k
10
učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúrymuINAN5
učiteľstvo informatiky a biológiemuINBI10
učiteľstvo deskriptívnej geometrie a matematiky
(učiteľstvo deskriptívnej geometrie a matematiky konverzný program)
muMADG
muMADG/k
10
učiteľstvo matematiky a fyziky
(učiteľstvo matematiky a fyziky konverzný program)
muMAFY
muMAFY/k
20
učiteľstvo matematiky a informatiky
(učiteľstvo matematiky a informatiky konverzný program)
muMAIN
muMAIN/k
20
učiteľstvo matematiky a telesnej výchovymuMATV10