Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na FMFI UK ("zimný")

Koná sa každoročne vo februári

V školskom roku 2017/2018 bude dňa 7.2.2018 v čase od 13:00 hod. v posluchárni F1

Je určený najmä študentom maturitných ročníkov, ktorí uvažujú o štúdiu na našej fakulte. Účastníci sa dozvedia charakteristiky študijných programov v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. O prijímacom konaní, všeobecných podmienkach štúdia budú informovať pracovníčky študijného oddelenia. Záujemcom ponúkneme návštevy špičkových laboratórií. Zástupcovia katedier a študentov budú odpovedať na konkrétne otázky jednotlivcov o štúdiu na príslušných študijných programoch a tiež o možnostiach uplatnenia absolventov. K dispozícii budú aj písomné materiály. Súčasťou programu bude diskusia s absolventmi fakulty. 

Program - 7.2.2018 - aktualizovaný

Deň otvorených dverí na FMFI UK ("letný")

Koná sa každoročne v prvú júnovú stredu.

V školskom roku 2017/2018 bude dňa 6.6.2018.

Program začína o 9:00 v posluchárni A príhovorom dekana, pokračuje stručnými informáciami o študijných programoch a tromi populárne – náučnými prednáškami z oblasti matematiky, fyziky a informatiky. Záujemcom z radov návštevníkov ponúkneme aj návštevu našich špičkových vedeckých laboratórií ako aj laboratória školských pokusov. Koniec programu predpokladáme okolo 13:00. 

Program - 7.6.2017 - pre inšpiráciu