Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí

Kedy ?

5.6.2019 o 9:00 hod.

Kde ?

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina F1
Bratislava
(viac info a mapa)

Program

V programe budú najmä populárno-náučné prednášky. Bližšie informácie budú zverejnené pred konaním. Záujemcovia si môžu pozrieť programy z posledných akcií: 

Nasledujúci deň otvorených dverí sa uskutoční vo februári 2020