Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na FMFI UK ("zimný")

Koná sa každoročne vo februári

V školskom roku 2018/2019 bude dňa 6.2.2019 

Je určený najmä študentom maturitných ročníkov, ktorí uvažujú o štúdiu na našej fakulte. Účastníci sa dozvedia charakteristiky študijných programov v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. O prijímacom konaní, všeobecných podmienkach štúdia budú informovať pracovníčky študijného oddelenia. Záujemcom ponúkneme návštevy špičkových laboratórií. Zástupcovia katedier a študentov budú odpovedať na konkrétne otázky jednotlivcov o štúdiu na príslušných študijných programoch a tiež o možnostiach uplatnenia absolventov. K dispozícii budú aj písomné materiály. Súčasťou programu bude diskusia s absolventmi fakulty. 

Program - 7.2.2018 - program minulého ročníka pre inšpiráciu, bližšie informácie o aktuálnom programe budú zverejnené pred konaním. 

Deň otvorených dverí na FMFI UK ("letný")

Koná sa každoročne v prvú júnovú stredu.

V školskom roku 2018/2019 bude dňa 5.6.2019.

Program Dňa otvorených dverí bude prispôsobený záujmu účastníkov. Bližšie informácie budú zverejnené pred konaním. 

Program 6.6.2018 - pre išpiráciu si môžete pôzrieť program z minulého ročníka