Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Naša katedra sa podieľa na príprave študijných programov

  • bakalárske štúdium učiteľstva (M, F, I, Bi, Che, Geo, AJ), informatiky a aplikovanej informatiky
  • magisterské štúdium učiteľstva informatiky
  • postgraduálne štúdium teórie vyučovania informatiky

 

 

rozhovor s prof. Kalašom (magazín Forbes)

"Máme síce viaceré učebnice a didaktiky, no informatike chýba systém a dobre definované vzdelávacie ciele. Pred dvadsiatimi, tridsiatimi rokmi som takýto slobodný princíp s rôznymi cestami obhajoval, no zmenil som názor. Veľa ciest znamená, že možno nejdete ani po jednej." Prečítajte si ďalší rozhovor s profesorom Kalašom, tentoraz pre magazín Forbes. :)

https://www.forbes.sk/v-britanii-reformoval-informatiku-deti-sa-mali-ucit-o-technologiach-od-narodenia/

Dva dni s didaktikou matematiky

Oddelenie didaktiky matematiky v septembri organizuje už 4. ročník konferencie pre učiteľov ZŠ a SŠ s názvom Dva dni s didaktikou matematiky. Konferencia sa bude konať 5. a 6. septembra 2019 v priestoroch našej fakulty. Prihlasovanie je už otvorené a nájdete ho na https://forms.gle/mTzHsqPafkoZXj4s8.

Viac info na stránke https://dvadni.webnode.sk/, organizátori sa na vás tešia :)

Informatický deň

V piatok 31.5 sa u nás konal Informatický deň, ktorý organizovalo ODI. Úvodnú prednášku profesora Kalaša o informatike na Slovensku si môžete pozrieť aj ak ste tam neboli. Ponúka zamyslenie, kam ďalej by sme sa mali dostať s informatikou v našich školách. :)

https://www.youtube.com/watch?v=DYT5jxkDwV4

Deň otvorených dverí 2019

Na dni otvorených dverí FMFI UK sme prezentovali štúdium učiteľstva ako jedna katedra :)

...

Rozhovor s Jakubom Čevajkom

Rozhovor s Jakubom Čevajkom, doktorandom v odbore Teória vyučovania fyziky na našej katedre, o školstve, o učení, o fyzike... 

Súťaže Scratch Cup, Imagine Logo Cup, Python Cup

Aj tento rok naša kolegyňa doc. Tomcsányiová z Oddelenia didaktiky informatiky organizuje programátorské súťaže pre žiakov od piateho ročníka ZŠ až po koniec SŠ. Tento rok sa Scratch Cup, Imagine Logo Cup aj Python Cup budú konať už 13. februára, takže nezabudnite svojich žiakov prihlásiť ;) 

Výsledky súťaže Python Cup budú vyhlásené na konferencii PyCon, ktorá prevzala aj záštitu nad týmto ročníkom Python Cupu. 

Viac info o súťažiach nájdete na: