Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Tabuľka bodovania hodnotených činností

Doktorandské štúdium

No Aktivita PočetBodov
1 Víťaz Česko-Slovenského kola ŠVK 3
2 Účastník Česko-Slovenského kola ŠVK 2
3 Laureát alebo víťaz fakultného kola ŠVK 2
4 Prezentácia práce vo fakultnom kole ŠVK 1
5 Článok opublikovaný alebo prijatý k opublikovaniu v karentovanom časopise3
6 Článok opublikovaný alebo prijatý k opublikovaniu v nekarentovanom odbornom časopise2
7 Prednesenie príspevku na medzinárodnom vedeckom podujatí 2
8 Prednesenie príspevku na domácom vedeckom podujatí 1
9 Hodnotenie diplomovej práce známkou A alebo B 1
10 Hodnotenie magisterského štúdia "Prospel s vyznamenaním"1