Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Astronomické a geofyzikálne observatórium

Astronomické a geofyzikálne observatórium (AGO) Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa nachádza v malebnom prostredí vo vnútri Malých Karpát v nadmorskej výške 531 m n. m., necelých 12 km od vinohradníckeho mesta Modra v jeho miestnej časti Piesok.

AGO je vedecko-výskumné a vzdelávacie pracovisko FMFI UK. Okrem výučby poskytuje študentom možnosť v rámci diplomových a doktorandských prác zúčastňovať sa priamo vedeckého výskumu. Odborná práca na observatóriu v oblasti astronómie je zameraná hlavne na výskum medziplanetárnej hmoty orientovaný na dynamické a fyzikálne vlastnosti malých telies slnečnej sústavy cez meteory, meteority, až po asteroidy a kométy. V oblasti geofyziky ide najmä o štúdium a monitorovanie seizmickej aktivity, Schumannovych rezonancií, variácií magnetického poľa Zeme a laboratórny paleomagnetický výskum.

Observatórium úzko spolupracuje s viacerými vedeckými pracoviskami doma i v zahraničí. V areáli AGO sú umiestnené prístroje a zariadenia pre odborný výskum Ústavu vied o Zemi SAV, Slovenského hydrometeorologického ústavu a Slovenskej technickej univerzity.

Čo u nás môžete vidieť

  1. 60 cm astronomický zrkadlový ďalekohľad, vyrobený začiatkom minulého storočia firmou Carl Zeiss v Jene. Je vybavený modernou CCD kamerou a zobrazí pole 24´x 24´ pri dosahu 20. hviezdnej veľkosti. Ďalekohľad dnes pracuje v poloautomatickom režime, s kompenzáciou periodickej chyby. Ďalekohľad slúži na astrometrické a fotometrické pozorovania asteroidov a komét. Pozorujú sa ním aj zákryty hviezd planétkami a tranzity exoplanét.
  2. Celooblohové komory AMOS na pozorovanie meteorov.
  3. Aparatúra na kompenzáciu zemského magnetického poľa.
  4. Vnútro seizmickej kobky so seizmometrom.
  5. Ďalekohľad so zrkadlom o priemere 28 cm, ktorý je určený pre cvičenia študentov.
  6. Anténa na meranie vertikálnej elektrickej zložky Schumannovych rezonancií.

Návštevy AGO

Navštíviť nás môžete každú nedeľu medzi 14:30 - 16:30. Vstup je VOĽNÝ. Nájdete nás v hlavnej budove s najväčšou kupolou (zazvoňte na zvonček pri dverách). V prípade dohody je možná návšteva aj v inom čase. Prosím, berte do úvahy, že sme profesionálne pracovisko a našou pracovnou náplňou je výskum. Pozorovania oblohy pre verejnosť sa u nás nevykonávajú.

Pokyny, ako sa k nám dostanete 

Zemepisná dĺžka: 17°,27402056 východne
Zemepisná šírka: 48°,37327278 severne
Nadmorská výška: 531.10 m