Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ľudia

 

Miestnosť/PracoviskoKlapka UK
Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.F2 207541

Učitelia:
doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.    F2 206684
RNDr. Roman Nagy, PhD.    F2 202772
RNDr. Pavol Matlovič, PhD.F2 204610

Emeritní učitelia:
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.F2 205162

Vedeckí pracovníci:
RNDr. Štefan Gajdoš, PhD. AGO808
Mgr. Adrián Galád, PhD.AGO808
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.F2 207541
RNDr. Tomáš Paulech, PhD. - správca observatória   AGO805
Mgr. Jiří Šilha, PhD.F2 203630
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.F2 204610
Mgr. Jozef Világi, PhD. AGO808
Ing. Pavol Zigo, PhD. AGO808

Technickí pracovníci:
Dušan KalmančokAGO
Ľudovít PolčicAGO
Milan PeškoAGO

Doktorandi:
Mgr. Martin BalážF2 257
Mgr. Patrik ČechvalaF2 257
Mgr. Karol HavrilaF2 257
Mgr. Ivan KačalaF1 338
Mgr. Martina KováčováF1 338

 

Mgr. Emil PuhaF2 257
Mgr. Matej ZigoF2 257
Mgr.  Peter JevčákF2 257
Mgr. Adriana PisarčíkováF2 257

Externí spolupracovníci: 
RNDr. Ján Budaj, CSc.AÚ SAV Tatranská Lomnica
RNDr. Jaroslav Dudík, PhD.AsÚ AV ČR
Mgr. František Ďuriš, PhD.UK (projekty)
RNDr. Theodor Pribulla, CSc.AÚ SAV Tatranská Lomnica

RNDr. Peter Vereš PhD.

Harvard/MPC, FMFI UK