Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Úradná výveska

Sloboda informácií

Všetky infomácie o realizácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám Univerzitou Komenského v Bratislave sú zverejnené na stránkach UK

Výberové konania - aktuálne

žiadne správy.

Výberové konania - archív

Odborní asistenti na KMANM (výberové konanie)18. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru matematickej analýzy a numerickej...

Docent na KI (výberové konanie)05. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru informatiky s nástupom v septembri 2023

Odborní asistenti na KJFB (výberové konanie)03. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v...

Lektor na KTVŠ (výberové konanie)03. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta lektora na Katedru telesnej výchovy a športu s nástupom v októbri 2023

Odborný asistent na KAFZM (výberové konanie)05. 04. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s...

Posdoktorandské pozície - aktuálne ponuky

žiadne správy.

Zmluvy

Všetky zmluvy Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, ktorý spravujem Úrad vlády Slovenskej republiky. 

Verejné obchodné súťaže