Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Úradná výveska

Výberové konania - aktuálne

Výberové konania - archív

Sekretárka na KAFZM (výberové konanie)03. 10. 2018

Dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta sekretárky na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s...

Docent na KI (výberové konanie) 03. 10. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie docenta na Katedru informatiky s nástupom v januári 2019

Odborný asistent na KEF (výberové konanie)03. 10. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v januári 2019

Docent a vedeckí pracovníci na KAFZM (výberové konanie)03. 10. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta docenta a vedeckých pracovníkov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie...

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)14. 09. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miest odborného asistenta na čiastočný úväzok na Katedru aplikovanej informatiky s...

Zmluvy

Slovak RE Agency, n.o.

- zmluva o spoločnom pracovisku

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

- zmluva o realizácii spoločného výskumu

Geologický ústav Slovenskej akadémie vied

- zmluva o realizácii spoločného výskumu

Geological Institute of Hungary in Budapest

- zmluva o realizácii spoločného výskumu

National Institute of Meteorology and Hydrology in Sofia

- zmluva o realizácii spoločného výskumu

Výskumný ústav vodného hospodárstva

- zmluva o realizácii spoločného výskumu

Geological Survey of Slovenija in Ljubljana

- zmluva o realizácii spoločného výskumu

Zobrazuje sa 10 súborov, od 1 do 10 z 39. 1 2 3 Posledná strana

Verejné obchodné súťaže