Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky

profesor,vedúci OSF

02/602 95 861
861
F2 - 139