Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Alexandra Adámeková

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Dekanát, Referát finančnej učtárne
účtovník finančný
02/602 95 320
21320
F2 4

Mária Achsová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Správa budov
vrátnik

Aliyu Tanko Ali

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej informatiky
2.dINF

Israt Ali

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra experimentálnej fyziky
2.dKES_FU

Mgr. Boris Andel, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie jadrovej fyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 451
21451
F1 268

Muhammad Adeel Ashraf

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra experimentálnej fyziky
2.dKES_FU

Mgr. Róbert Astaloš, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 421
02/602 95 425
21421
F1 363
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná