Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Kamila Adameková

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
7.dAAF
02/602 95 287
287
21287
F1 338
F1 338

Mária Achsová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
Dohoda

Aliyu Tanko Ali

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej informatiky
2.dINF

Michal Amena

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Oddelenie fyziky životného prostredia
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od
02/602 95 177
21177
F2 89

Mgr. Róbert Astaloš PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 421
02/602 95 425
21421
F1 363

Sahithya Atikukke

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra experimentálnej fyziky
1.dKES

Mgr. Dominik Babál

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
1.dJSF

Mgr. Dušana Babicová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
3.dAPM_MU
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná