Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Aliyu Tanko Ali

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Katedra apl. informatiky
Doktorand(1.dINF, denný)

Mgr. Boris Andel PhD.

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Oddelenie biofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 451
21451
F1 257

Mgr. Michal Anderle

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Katedra zákl. vyuč. inform.
Doktorand(2.dTVI, denný)

Mgr. Michal Anguš PhD.

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Oddelenie optiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 497

Mgr. Róbert Astaloš PhD.

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Oddelenie subjadrovej fyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 421
02/602 95 425
21421
F1 363

Mgr. Dominik Babál

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
Doktorand(1.dJSF, denný)

Mgr. Dušana Babicová

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Katedra aplikovanej matematiky a štat.
Doktorand(2.dAPM_MU, denný)

prof. RNDr. Melánia Babincová DrSc.

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Oddelenie biofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/602 95 685
21685
F1 226
[1] 2 3 ... Nasledujúca strana Posledná strana