Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Mária Achsová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Správa budov
vrátnik

Aliyu Tanko Ali

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej informatiky
2.dINF

Israt Ali

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra experimentálnej fyziky
1.dKES_FU

Muhammad Adeel Ashraf

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra experimentálnej fyziky
1.dKES_FU

Mgr. Róbert Astaloš PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 421
02/602 95 425
21421
F1 363

Mgr. Dominik Babál

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
1.dJSF
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná