Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Alexandra Adámeková

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Dekanát, Referát finančnej učtárne
účtovník finančný
02/602 95 320
21320
F2 4

Mária Achsová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Správa budov
vrátnik

Aliyu Tanko Ali

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej informatiky
2.dINF

Mgr. Róbert Astaloš PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 421
02/602 95 425
21421
F1 363

Mgr. Dominik Babál

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
1.dJSF

prof. RNDr. Peter Babinec CSc.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie chemickej fyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/602 95 674
21674
F1 349
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná