Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Získal som zázračný recept: logické myslenie

Viceguvernér Národnej banky Slovenska Mgr. Ľudovít Ódor


22. 02. 2018 20.22 hod.

Podľa mňa univerzita má dať študentom do ruky kompas a švajčiarsky nožík. Inak povedané, mala by pomôcť budúcim absolventom zorientovať sa v živote a naučiť ich, ako riešiť problémy pomocou niekoľkých šikovných nástrojov. Na Matfyze som získal obidve veci. Na jednej strane som mohol študovať spolu s matematikou aj ekonómiu a manažment (a ich využitie v praxi) a na strane druhej som získal zázračný recept na mnoho problémov: logické myslenie. Som za to vďačný.

Člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Vyštudoval špecializáciu matematika-management. Pracoval ako analytik finančných trhov v ČSOB a ako ekonóm v Slovenskej ratingovej agentúre. Bol hlavným ekonómom a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií. Člen bankovej rady v Národnej banke Slovenska. Je podpredsedom Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ (EUIFIs) a hosťujúcim profesorom na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU).

 

Prejsť na stránku: