Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Matfyz mi dal do rúk nástroje, z ktorých žijem a s ktorými sa neskutočne zabávam

Úspešný vedec Peter Richtárik


22. 02. 2018 20.05 hod.

Matematika je jazykom vedy a prírody. Bez matematického vzdelania nie je možné dostatočne dobre chápať takmer nič z technológie každodenného sveta a už vôbec takúto technológiu vyvíjať. Robiť výskum je jednou z najzaujímavejších prác na svete. Človek posúva hranice poznania, motivuje ho to, že niečomu nerozumie, a skúmaním ma šancu ako prvý na svete zakúsiť chuť poznania. Matfyz je tá najlepšia škola v oblasti matematiky, fyziky a informatiky na Slovensku. Jej absolventi sa uplatnia v takmer každej oblasti. Matfyz mi dal do rúk nástroje, z ktorých žijem, s ktorými sa neskutočne zabávam, a otvoril mi okno do krásneho sveta na hranici poznania a toho, čo ešte len na svojho objaviteľa čaká. Dal mi možnosť pracovať so zopár z najtalentovanejších ľudí na Slovensku.

Peter Richtárik študoval matematiku na matfyze, pokračoval v doktorandskom štúdiu na Cornellovej Univerzite v USA a v súčasností je vedcom a profesorom na Univerzite v Edinburgu a na KAUST v Saudskej Arábii. Študuje matematické základy metód používaných v oblasti "data science", Často sa vracia na Slovensko a viacerí naši absolventi mali už možnosť študovať pod jeho vedením.

 

Prejsť na stránku: