Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Úradná výveska

Sloboda informácií

Všetky infomácie o realizácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám Univerzitou Komenského v Bratislave sú zverejnené na stránkach UK

Výberové konania - aktuálne

žiadne správy.

Výberové konania - archív

Docenti na KEF (výberové konanie)18. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta docentov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v októbri 2016

Docent na KJFB (výberové konanie)18. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto docenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v októbri 2016

Odborný asistent na KJP (výberové konanie)02. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru jazykovej prípravy s nástupom v septembri 2016

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)02. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v júli 2016

Odborní asistenti na KAGDM (výberové konanie)29. 04. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na 2 miesta odborných asistentov na Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky s...

Zmluvy

Všetky zmluvy Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, ktorý spravujem Úrad vlády Slovenskej republiky. 

Verejné obchodné súťaže