Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Úradná výveska

Výberové konania - aktuálne

Výberové konania - archív

Odborní asistenti na KAGDM (výberové konanie)29. 04. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na 2 miesta odborných asistentov na Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky s...

Odborný asistent na KAGDM (výberové konanie)29. 04. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky s...

Vedeckí pracovníci na KEF (výberové konanie)28. 04. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na 4 miesta vedeckých pracovníkov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v septembri...

Odborný asistent na KAGDM (výberové konanie)15. 04. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru algebry, geometria a didaktiky matematiky s...

Docent, odborní asistenti a vedecký pracovník na KJFBF...15. 04. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konania na miesta docenta, odborných asistentov a vedeckého pracovníka na Katedru jadrovej fyziky a...

Zmluvy

Slovak RE Agency, n.o.

- zmluva o spoločnom pracovisku

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

- zmluva o realizácii spoločného výskumu

Geologický ústav Slovenskej akadémie vied

- zmluva o realizácii spoločného výskumu

Geological Institute of Hungary in Budapest

- zmluva o realizácii spoločného výskumu

National Institute of Meteorology and Hydrology in Sofia

- zmluva o realizácii spoločného výskumu

Výskumný ústav vodného hospodárstva

- zmluva o realizácii spoločného výskumu

Geological Survey of Slovenija in Ljubljana

- zmluva o realizácii spoločného výskumu

Zobrazuje sa 10 súborov, od 1 do 10 z 39. 1 2 3 Posledná strana

Verejné obchodné súťaže