Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Šoltésove dni 2022

Konferencia pre učiteľov fyziky sa uskutoční v dňoch 26. a 27.10.2022 v priestoroch FMFI UK, Vedeckého parku UK a zážitkového centra vedy Aurélium


05. 10. 2022 13.51 hod.
Od: Tünde Kiss

Oddelenie didaktiky fyziky organizuje dňoch 26. - 27. 10. 2022 odbornú konferenciu pre učiteľov fyziky Šoltésove dni 2022. Všetky informácie o konferencii, ako aj program, nájdete na stránke podujatia.

Pozvanými prednášatelmi sú prof. RNDr. Fedor Šimkovič, CSc. a RNDr. Roman Nagy, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.