Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Nikdy som ani sekundu neľutoval, že som vyštudoval fyziku

Predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.


22. 02. 2018 14.38 hod.

Som absolventom fyziky vtedajšej Prírodovedeckej fakulty UK, dnešný „MATFYZ“. A hoci ma zhoda náhod doviedla od experimentálnej fyziky – fyziky plazmy až k materiálovej vede, čo je kdesi na pomedzí fyziky a chémie, nikdy som ani sekundu neľutoval, že som vyštudoval fyziku. Mnohým pedagógom sa podarilo vštepiť nám základy racionálneho, analytického, abstraktného myslenia a rešpekt k faktom. Špeciálnu či pokročilú keramiku, ktorej sa primárne venujem, nie je možné rozvíjať bez znalostí fyziky, chémie, matematiky. Dnes už nikto vo svete nepochybuje o existenciálnej dôležitosti výskumu nových materiálov. A ten sa bez kvalitných základov získaných na vysokej škole jednoducho robiť nedá. Bonusom, okrem vedomostí, ktorý sme na našej škole získali, je schopnosť nielen analytického, ale aj syntetického myslenia. A to naozaj nie je málo.

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. je predsedom Slovenskej akadémie vied. Jeho vedeckým zameraním je prevažne materiálový výskum, konštrukčná keramika, keramické nano-kompozity, fázová transformácia, mikroštruktúra. Zaraďuje sa medzi najlepších vedcov na Slovensku a obrovský kredit má aj v zahraničí. Verí, že objav môže byť výsledkom dlhoročnej odbornej tímovej práce, ale aj dielom náhody či šťastia. Manažment akadémie považuje za bokovku, aj keď mu zaberie veľkú časť premýšľania, a uvedomuje si, že jeho zodpovednosť je veľká.

Prejsť na stránku: