Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Matfyz som si vybrala z vlastnej lenivosti

Riaditeľka Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky Mgr. Lucia Šrámková


26. 02. 2018 12.33 hod.

Možno trochu rozhorčujúco, ale štúdium na Matfyze som si vybrala z vlastnej lenivosti. Matematika mi išla, a tak nebol dôvod pripravovať sa na prijímačky a memorovať nekonečné poučky ako na iné školy. Týmto rozhodnutím z lenivosti sa mi nechcene podarilo určiť si životnú dráhu, v ktorej robím ľahko a s prirodzenosťou to, čo ma baví. V čase môjho štúdia, ale i dnes, je odbor ekonomická a finančná matematika jediným ostrovom spomedzi množstva ekonomických smerov v Bratislave, ktoré sa konštrukciou študijných sylabov približujú zahraničným školám ekonómie. Základy výuky sú podložené vysoko pokročilou úrovňou matematiky, bez ktorej sa žiaden svetový ekonóm nezaobíde. Univerzálna zručnosť v programovaní je takisto nevyhnutnou podmienkou  pre úspech v branži. To, že škola mi dala do života konkurencieschopné vzdelanie v európskom meradle, som prvýkrát ocenila až na zahraničnej pracovnej stáži v Európskej centrálnej banke. A hoci dnes si už nepamätám odvodenie Kuhn-Tuckerových podmienok, dokážem viesť tím špičkových slovenských analytikov na Ministerstve financií, z ktorých viacerí majú za sebou štúdium ekonómie na popredných európskych univerzitách.

Je šéfkou Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií. Predtým na Inštitúte pôsobila ako riaditeľka odboru makroekonomiky a ekonomického prognózovania. V minulosti pracovala aj v súkromnom sektore pre ING Bank. Vyštudovala ekonomickú a finančnú matematiku na Matfyze.

 

Prejsť na stránku: