Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Marek Fila (22.3.2018)

vo štvrtok 22.3.2018 o 14:00 hod. v posluchárni M/223


15. 03. 2018 13.40 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Marek Fila

Názov prednášky: A Gagliardo-Nirenberg-type inequality and its applications to decay estimates for solutions of a degenerate parabolic equation

Termín: 22.3.2018, 14:00 hod., M/223


Abstrakt:
We discuss a Gagliardo-Nirenberg-type inequality for functions with fast decay. We use this inequality to derive upper bounds for the decay rates of solutions of a degenerate parabolic equation. Moreover, we show that these upper bounds, hence also the Gagliardo-Nirenberg-type inequality, are sharp in an appropriate sense.
This is a joint work with Michael Winkler.

Stránka seminára