Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzikálny seminár - Vladimír Balek (23.3.2018)

v piatok 23.3.2018 o 14:00 hod. v posluchárni C


15. 03. 2018 10.23 hod.
Od: Peter Markoš

Prednášajúci: Vladimír Balek

Názov: R. I. P. Stephen (Hawkingove výpravy “tam, kam sa bojí vstúpit aj Star Trek”)

Termín: 23.3.2018, 14:00 hod., poslucháreň C


Abstrakt:
Pripomenieme si klúčové objavy Stephena Hawkinga – vety o singularitách, teóriu vyparovania čiernych dier (“čierne diery nie sú až také čierne”) a podmienku “bez okraja” (“okrajová podmienka vesmíru je, že nemá okraj”).