Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Alumni FMFI

Charakteristika: združenie študentov, zamestnancov, absolventov a priateľov FMFI UK
Sídlo združenia:  FMFI UK, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava
IČO/SID: 42254809

Ak chcete prispieť 2%  potom info o registrácii združenia nájdete na www.notar.sk, vyhlásenie si môžete stiahnuť tu

Ako sa stať členom?

d) Členstvo v združení 

  • Prispievateľské – fyzická alebo právnická osoba, ktorá riadne zaplatila členský príspevok vo výške minimálne 5€. Členstvo vzniká prijatím členského príspevku a zaniká k 31.12. v kalendárnom roku, keď člen nezaplatil členský príspevok.

Pošlite svoj príspevok na účet:
FIO Banka číslo účtu: 2300185480/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0023 0018 5480

Pri prevode si zadefinujte vlastný variabilný symbol, ktorý nám na adresu gazakovafmph.uniba.sk pošlite spolu so svojimi údajmi, aby sme Vás vedeli zadefinovať ako platného člena združenia.

Odporúčané údaje:
Meno, Priezvisko, Nick
Email, Telefónne číslo
Štúdijný program, Rok ukončenia štúdia na fakulte, Titul
Miesto narodenia
PSČ
Suma, ktorú posielate a Variabilný symbol