Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzika v slepých uličkách / Juraj Tekel

Juraj Tekel z Katedry teoretickej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave vo svojej populárno-vedeckej knižke opisuje históriu najdôležitejších a najzaujímavejších udalostí a objavov vo fyzike. Robí to však neštandardným spôsobom, keď sa venuje aj myšlienkam a verziám, ktoré sa ukázali byť nesprávne.


12. 07. 2021 14.24 hod.
Od: Juraj Tekel

Naše porozumenie zákonom prírody spravilo za viac ako dve tisícročia veľký pokrok a dostali sme sa v ňom pozoruhodne ďaleko. Ale cesta to nebola ani zďaleko priamočiara a neraz sa naše pochopenie svetu zaseklo alebo vybralo nesprávnym smerom. Takéto situácie nie su zlyhanie ľudí, ktorý na výskume pracovali. Naopak, sú prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek pokroku a prípady, kedy je očividné riešenie problému aj tým správnym, sú skôr výnimkou. Knižka sa zameriava na niekoľko takýchto momentov v histórii fyziky, vysvetľuje ako a prečo sa fyzika dostala do slepej uličky a čo nám z nej pomohlo von. A na záver rozpráva o dvoch problémoch, pri ktorých zatiaľ neúspešne hľadáme cestu zo slepích uličiek dnes.

Spolu s históriou fyziky sa z knižky môžete naučiť aj trochu samotnej fyziky. Prípadne novou optikou, ktorú knižka ponúka, uvidieť staršie vedomosti v novom svetle a nových súvislostiach.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vo viacerých elektronických formátoch je voľne dostupná na webe https://vedanadosah.cvtisr.sk/publikacie/fyzika-v-slepych-ulickach/.

Vydavateľstvo: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
ISBN: 978-80-8115-314-3
Rok vydania: 2021