Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učebnice pre EFM v spolupráci s Nadáciou Allianz


15. 04. 2015 18.19 hod.

V rámci projektu spolupráce s Nadáciou Allianz vznikli dve užitočné knižné publikácie určené predovšetkým pre študentov odboru Ekonomická a finančná matematika. V roku 2013 vznikla s podporou Nadácie Allianz moderná učebnica Nelineárne programovanie, teória a algoritmy od autorov Milana Hamalu a Márie Trnovskej. Neskôr spolupráca a podpora tejto nadácie viedla k vzniku učebnice: Markovove reťazce a ich aplikácie autorov Katarína Janková, Soňa Kilianová, Pavel Brunovský a Pavol Bokes, ktorá je určená študentom odborov Ekonomická a finančná matematika a Pravdepodobnosť a matematická štatistika.