Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Prezident Andrej Kiska otvoril Výskumné centrum ESET


17. 02. 2015 13.38 hod.

Prestrihnutím diernej pásky, ktorá sa pred päťdesiatimi rokmi používala na vkladanie údajov do vtedajších počítačov, otvoril dnes slovenský prezident Andrej Kiska Výskumné centrum ESET. Centrum je spoločným projektom slovenskej bezpečnostnej spoločnosti ESET, Slovenskej technickej univerzity (STU) a Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

„Spustenie nového výskumného centra je typickou win-win situation. S profitom pre študentov, učiteľov a pre ESET. Ale aj pre Bratislavu, celú našu spoločnosť a Slovensko. Výskumné centrum je prvým krokom, na ktorý chceme nadviazať, uvedomujúc si význam informačnej bezpečnosti pre spoločnosť. V spolupráci so štátnymi orgánmi, akademickou obcou i komerčnou sférou chceme preto vybudovať širšie koncipované Centrum excelencie pre informačnú bezpečnosť," uviedol rektor UK Karol Mičieta.

Okrem vedeckej splupráce bude vytvorený aj nový voliteľný predmet „Základy reverzného inžinierstva". Prednášky tohto predmetu budú prebiehať v priestoroch FMFI UK, cvičenia v spoločnom Výskumnom centre ESETu v priestoroch FIIT STU. Predmet budú vyučovať bezpečnostní experti spoločnosti ESET. V letnom semestri 2014/2015, ktorý sa v týchto dňoch začína, sa budú venovať 24 študentom.