Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci FMFI UK sa podieľajú na doplnkovom vzdelaní pre aktuárov


11. 02. 2015 19.03 hod.

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky má uzavretú rámcovú zmluvu o spolupráci so Slovenskou spoločnosťou aktuárov. V rámci tejto spolupráce poskytujeme doplnkové vzdelávanie pre aktuárov a poistných matematikov v oblasti poisťovníctva a finančnej matematiky. Pre našich študentov poskytujeme základné aktuárske kurikulum skúšok oprávňujúcich ich získať kvalifikáciu certifikovaného aktuára.