Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborná spolupráca s firmou Whitestein


05. 01. 2015 18.11 hod.

V rámci dlhodobej zmluvnej spolupráce s firmou Whitestein pracovníci Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky poskytujú matematicko-štatistické analýzy pre vyhodnocovanie rizikového profilu portfólií, návrh algoritmov a testovanie modelov a poradensko-konzultačné práce pre firmu Whitestein na projekty pre jeho zákazníkov. Projekt sa zameriava predovšetkým na analýzy finančných portfólií s využítím moderných metód stochastickej dynamickej optimalizácie.