Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Nadácia ESETu, SOFTEC, FINAMIS a Slovenská informatická spoločnosť podporili konanie Česko-slovenskej ŠVOČ v matematike a informatike na FMFI UK


28. 05. 2015 14.32 hod.

Česko-slovenská ŠVOČ sa uskutočnila v dňoch 27.-29.5.2015 v budove Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Do piatich matematických a štyroch informatických sekcií bolo nominovaných 69 prác z trinástich fakúlt zo všetkých kútov Česka a Slovenska. V každej sekcii odborná komisia udeľovala ocenenia víťazov (1.-3. miesto), ako aj čestné uznania za vynikajúce práce.

Samotná súťaž sa konala formou odbornej konferencie, pričom všetky prezentácie sa uskutočnili dňa 28.5. na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Okrem prezentujúcich študentov a členov odborných komisií sa prezentácií zúčastnili aj študenti a pedagógovia z okolitých fakúlt. Vyvrcholením konferencie bolo vyhodnotenie spojené so slávnostnou recepciou 28.5. v podvečerných hodinách. Odborné komisie udelili za vynikajúce práce dohromady 37 ocenení (viď priložená výsledková listina). Okrem odborného programu bol pre účastníkov pripravený aj bohatý voľnočasový program.

Za podporu tohto podujatia ďakujeme Nadácii ESETu, firmám FINAMIS a SOFTEC, ako aj združeniu Slovenská informatická spoločnosť.