Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

FIRST LEGO League na FMFI UK v spolupráci s Nexteriou


16. 07. 2015 18.02 hod.

FMFI UK spolupracuje s občianskym združením Nexteria na organizovaní súťaže v stavbe a programovaní robotov pre mladých ľudí vo veku 10-16 rokov FIRST LEGO League. Od roku 2008 organizujeme regionálne kolo v Bratislave, podieľame sa na zabezpečovaní ostatných regionálnych turnajov a máme na starosti lokalizáciu súťaže pre celé Slovensko. Okrem toho je Nexteria pre fakultu dôležitým partnerom vo vzájomnom úsilí o výchovu budúcich lídrov, ktorí majú rešpekt pred etickým a morálnym kódexom a rozumejú akú úlohu hrá zodpovednosť a čestný prístup v podnikaní.

Bližšie informácie