Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

FINAMIS podporuje vzdelávanie študentov EFM


30. 06. 2015 19.08 hod.

Cieľom spolupráce s firmou Finamis je podpora vzdelávania študentov programu Ekonomická a finančná matematika v oblasti analýzy finančných dát. Spoločnosť poskytuje softvérové vybavenie a prístup k dátam pre našich študentov. Zároveň firma podporuje Študentskú vedeckú konferenciu ŠVK a prispieva na ceny za vynikajúce záverečné práce v oblasti finančnej matematiky.