Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Letná škola Trojstenu (8.7.-3.8.2018)

LŠ Trojstenu je určená pre študentov stredných škôl (matematika, fyzika) a žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl (programovanie).


11. 06. 2018 12.44 hod.
Od: Tomáš Vinař

LŠ Trojstenu je určená pre študentov stredných škôl (matematika, fyzika) a žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl (programovanie), ktorí majú záujem naučiť (lepšie) sa programovať, porozumieť a odhaliť nové oblasti matematiky a fyziky.  Letná škola je rozdelená do troch prekrývajúcich sa blokov matematiky, fyziky a programovanie. Zúčastniť sa môžete jej ľubovoľnej časti. Jej cieľom je získanie praxe v programovaní základných algoritmov a dátových štruktúr, zoznámiť ťa s pokročilou stredoškolskou až bakalárskou matematikou a fyzikou. Samozrejme, občas to bude zahŕňať aj nejaké workshopy či matematické a numerické modelovanie javov, v prípade LŠ programovania klasickú prednášku, sústrediť sa však budeme na programovanie. 

Odborný program bude prebiehať doobeda aj poobede, nasledovaný bude organizovaným voľnočasovým programom. 

Termín:
Letná škola programovania:  8.7. - 20.7. 2018 
Letná škola matematiky: 15.7. - 27.7.2018
Letná škola fyziky: 22.7. - 3.8.2018

Miesto: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 

Viac informácií na stránkach Trojstenu.