Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vylepšenie európskych možností pozorovania kozmického odpadu na nízkych dráhach okolo Zeme pomocou ďalekohľadov

Cieľom projektu je vylepšenie 70-cm ďalekohľadu umiestneného na Astronomickom a Geofyzikálnom Observatóriu v Modre (AGO) za účelom získania astrometrických a fotometrických meraní objektov kozmického odpadu nachádzajúcich sa na nízkych dráhach v okolí Zeme, dráhach so strednou výškou nad povrchom Zeme pod 2000 km.


25. 02. 2020 11.57 hod.
Od: Jiří Šilha

Zodpovedný riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Mgr. Jiří Šilha, PhD., Ing. Pavol Zigo, PhD., doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD., Jaroslav Šimon, Mgr. Matej Zigo
Spoluriešitelia: TILA s.r.o., Slovensko – Mgr. Stanislav Krajčovič, Bc. Martin Maco; Universität Bern, Astronomisches Institut, Švajčiarsko - prof. Dr. Thomas Shildknecht, Dr. Emiliano Cordelli; Österreichische Akademie der Wissenschaften, Rakúsko – Dr. Michael Steindorfer, Dr. Georg Kichner, Franz Koidl
Financovanie projektu: Európska vesmírna agentúra, ESA Contract No. 4000126272/18/NL/NDe
Obdobie riešenia projektu: 2019-2021

Cieľom projektu je vylepšenie 70-cm ďalekohľadu umiestneného na Astronomickom a Geofyzikálnom Observatóriu v Modre (AGO) za účelom získania astrometrických a fotometrických meraní objektov kozmického odpadu nachádzajúcich sa na nízkych dráhach v okolí Zeme, dráhach so strednou výškou nad povrchom Zeme pod 2000 km. Astrometrické polohy majú podporiť sledovanie odpadu s tzv. lasermi (Satellite Laser Ranging), ktoré sa čoraz viac využívajú na tento účel. V rámci vývoja je nevyhnutné vylepšiť pre ďalekohľad jeho mechanické časti, kontrolnú jednotku montáže, softvér ovládania ďalekohľadu, softvér spracovania obrazu, softvér vylepšenia predpovedí polôh pozorovaných objektov, softvér kontroly kvality získaných dát. V rámci projektu sa uskutoční rozsiahla pozorovacia kampaň v spolupráci so zahraničnými partnermi Astronomickým Inštitútom Univerzity v Berne (Švajčiarsko) a Rakúskou Akadémiou Vied v Graz (Rakúsko), ktorá má pomôcť systém AGO70 validovať. Vytvorenie nevyhnutných rozhraní s medzinárodnými partnermi je súčasťou definovaných cieľom projektu.