Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici

Medzinárodné konzorcium rádiouhlíkových laboratórií odatovalo Rotundu sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici


08. 03. 2022 14.32 hod.
Od: Pavel Povinec

V rádiouhlíkovom laboratóriu na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky (KJFB) FMFI UK určili, že Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici bola pravdepodobne postavená v rokoch 830 ± 30 AD, t. j. v pred-Cyrilometodskom období (< 863 AD). Vzhľadom na to, že na základe archeologických výskumov sa očakávalo, že Rotunda bola postavená neskôr, ako aj preto, že takýto starý vek Rotundy vzbudil pozornosť aj v zahraničí, bolo vytvorené medzinárodné konzorcium rádiouhlíkových laboratórií z USA (University of Arizona, Tucson; University of Georgia, Athens), zo Švajčiarska (ETH, Zurich), ako aj z okolitých štátov (pre vyvrátenie možných pochybností) – z Rakúska (Univerzita vo Viedni), z Česka (Ústav jadrovej fyziky ČAV v Prahe), z Maďarska (Ústav pre jadrový výskum MAV v Debrecíne), ako aj z KJFB. Úlohou medzinárodného konzorcia bolo overiť vek Rotundy analyzovaním všetkých vzoriek, ktoré boli nájdené pri rekonštrukcii Rotundy. Keďže Rotunda bola počas svojej dlhej histórie niekoľkokrát vážne poškodená, a preto aj často prestavovaná, jej súčasný barokový vzhľad nenasvedčoval tomu, že by mohlo ísť o takú starú kamennú stavbu.

Rádiouhlíkovou analýzou 20 vzoriek odobratých z múrov Rotundy (drevo, uhlíky, murovacia malta a omietková malta), ktorá priniesla zhodu medzi laboratóriami pri analýzach tých istých ako aj rôznych vzoriek, a po spracovaní výsledkov analýz (s využitím najnovšej medzinárodnej rádiouhlíkovej kalibračnej krivky) bolo zistené, že dosiahnuté výsledky boli konzistentné s prvým výsledkom, ktorý bol získaný na KJFB. Určený vek Rotundy znamená, že je to pravdepodobne najstaršia stojaca sakrálna stavba nielen na území Slovenska, ale aj v celej východnej časti Strednej Európy (východne od Salzburgu).

Tieto zistenia súčasne znamenajú, že kresťanstvo na území Slovenska (presnejšie v Nitrianskom kniežatstve) bolo rozšírené už počas panovania kniežaťa Pribinu).

P. P. Povinec, A. Cherkinsky, J. Dorica, I. Hajdas, A. J. T. Jull, I. Kontuľ, M. Molnár, I. Svetlik, E. M. Wild: Radiocarbon dating of St. George’s Rotunda in Nitrianska Blatnica (Slovakia): International Consortium results. Radiocarbon, Vol. 63, Nr. 3, 2021, p. 953-976.