Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

OpenSource víkend na FMFI UK (17.-18.6.2017)

V dňoch 17.-18.6.2017 sa na FMFI UK uskutoční 3. ročník prednáškového podujatia OpenSource víkend, ktoré je venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom.


06. 06. 2017 15.44 hod.
Od: Tomáš Vinař

OSS Víkend je najväčším komunitným stretnutím vývojárov a používateľov otvorených technológií na Slovensku. Akciu striedavo v Bratislave a Košiciach pravidelne organizuje Spoločnosť pre Otvorené Informačné Technológie (SOIT), tentokrát v spolupráci s LinuxDays Praha. Záujemcov o otvorené technológie čakajú dva dni prednášok a workshopov, stánky a ďalšie akcie. Vítaný je každý. Vstup je voľný a registrácia nie je potrebná. 

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) je združenie ľudí, ktorých spája idea propagácie používania otvorených technológií v rôznych oblastiach života spoločnosti. SOIT združuje nielen IT odborníkov, ale aj bežných používateľov alebo potenciálnych používateľov otvoreného softvéru a otvoreného obsahu.  

Program: http://ossvikend.sk/abs_bratislava17.html
Facebook: https://www.facebook.com/events/318823905205001