Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Konferencia OpenSlava na FMFI UK (19.10.2018)

FMFI UK bude už po štvrtýkrát spoluorganizátorom konferencie OpenSlava, jednej z najväčších IT konferencií svojho druhu v strednej európe.


18. 10. 2018 17.14 hod.
Od: Tomáš Vinař

Konferencia sa venuje najnovším trendom v oblasti otvorených informačných technológií. Konferenciu tradične organizuje firma Accenture spoločne s FMFI UK, FEI STU a FIIT STU.

Podrobný program konferencie si môžete pozrieť na: http://www.openslava.sk/